Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+
Uskraćivanje prava na dostojanstven rad

Saopštenje za medije