Godišnja konferencija „Srbija bez diskriminacije“

Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je godišnju konferenciju „Srbija bez diskriminacije“ u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Fondom za dobru upravu Vlade Velike Britanije.
Ovoj konferenciji prisustvovala je i predstavnica Udruženja „Žene na prekretnici“

Preduzetništvo kao način ekonomskog osnaživanja žena koje su ostale bez posla posle 45. godine života

Udruženje „Žene na prekretnici“ održalo je, uz podršku Gradske opštine Palilula, dvodnevne besplatne trening radionice za žene sa Palilule koje su ostale bez posla posle 45. godine života, u cilju njihovog osnaživanja, radi ponovnog ekonomskog i društvenog angažovanja.
Učesnice radionice i predstavnice Udruženja pozdravila je Jovana Kostić, član Veća opštine Palilula, izrazivši spremnost Opštine, da i u budućim aktivnostima kad su u pitanju teme u vezi sa položajem i statusom žena, pruži podršku.

Kako je rečeno na radionicama, istraživanja su pokazala da su žene, koje pripadaju životnom dobu od 45 i više godina, jedna od najugroženijih grupa na tržištu rada. -Žene iz ove kategorije prve ostaju bez posla, a poslednje se zapošljavaju – istakla je Tijana Sekulić, trener na radionici „Otkrijte svoje preduzetničke osobine“.
Ona je kroz interaktivnu metodu zajedno sa učesnicama radionice došla do odgovora na pitanja: šta su to preduzetničke sposobnosti, koje su karakteristike i osobine važne za preduzetništvo, zašto je kreativnost važna u preduzetništvu, šta su inovacije i dr.
Radionicu „Kako do ideje za moj biznis“ vodila je Maja Grizelj koja je, takođe, kroz interaktivnu metodu predočila učesnicama kako se dolazi do ideje za sopstveni biznis, koji su ciljevi marketing strategija i kako započeti poslovanje, počev od biznis plana, registracije, finansiranja, do vođenja firme.
Udruženje „Žene na prekretnici“ već treću godinu zaredom organizuje edukaciju žena koje su ostale bez posla, kako bi osnažile svoje životne i profesionalne kapacitete i kroz preduzetništvo i društveno angažovanje ponovo ostvarile svoju ekonomsku sigurnost.

Učešće udruženja „Žene na prekretnici“ na radionici „Tržište rada i stariji radnici“, održanoj 1.oktobra 2018., u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju.

Gostovanje udruženja „Žene na prekretnici“ na happy televiziji, 15. septembra 2018. god., u okviru jutarnjeg programa

UDRUŽENJE GOST SAVEZA SLEPIH SRBIJE

Na poziv Saveza slepih Srbije predsednica Upravnog odbora Udruženja “Žene na prekretnici” Mima Perišić učestvovala je 3. jula na Savetovanju slepih i slabovidih žena Srbije u Vrnjačkoj Banji. Ona je govorila o iskustvima i pristupima u radu Udruženja sa fokusom na istraživanje i lobiranje, edukativan program osnaživanja nezaposlenih žena, i građenje partnerstva sa institucijama i organizacijama. Na savetovanju su učestvovali i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kraljevo, Udruženje “Etno mreža” iz Beograda, i Ženski centar “Milica” iz Vrnjačke Banje. Razgovarano je takođe o mogućim zajedničkim akcijama za podršku i osnaživanje nezaposlenih slepih i slabovidih žena 45+.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

26. juna članice Udružnja učestvovale se u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja je održana u Domu narodne Skupštine u Beogradu. Tom prilikom iznele su važnu sugestiju da se u rodnu analizu, pogotovu kada je u pitanju tržište rada, uključiosim pola/roda i faktor godina starosti, kako bi se dobila dublja slike diskriminacione prakse kojima su žene izložene prilikom zapošljavanja i na radu.

Druženje članica Udruženja sa Indirom Popadić

Druženje članica Udruženja uz razgovor sa Indirom Popadić, poslovnim konsultantom i trenerom, koja je predstavila svoj priručnik – Uzmite život u svoje ruke -7 koraka od ideje do realizacije, je održano u sredu 27.06.2018.god.

Anketa sprovedena među članicama Udruženja

U periodu od februara do aprila tekuće godine, udruženje “Žene na prekretnici“ je sprovelo anketu među svojim aktivnim članicama, sa ciljem da se preciznije sagleda kako starosna tako i obrazovna struktura članica, kao i da se vide njihove potrebe i predlozi za dalju saradnju sa Udruženjem.

Anketom je bilo obuhvaćeno 120 žena, a anketi se odazvalo 40 žena (30%)

Anketu možete preuzeti OVDE