UDRUŽENJE GOST SAVEZA SLEPIH SRBIJE

Na poziv Saveza slepih Srbije predsednica Upravnog odbora Udruženja “Žene na prekretnici” Mima Perišić učestvovala je 3. jula na Savetovanju slepih i slabovidih žena Srbije u Vrnjačkoj Banji. Ona je govorila o iskustvima i pristupima u radu Udruženja sa fokusom na istraživanje i lobiranje, edukativan program osnaživanja nezaposlenih žena, i građenje partnerstva sa institucijama i organizacijama. Na savetovanju su učestvovali i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kraljevo, Udruženje “Etno mreža” iz Beograda, i Ženski centar “Milica” iz Vrnjačke Banje. Razgovarano je takođe o mogućim zajedničkim akcijama za podršku i osnaživanje nezaposlenih slepih i slabovidih žena 45+.