Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

26. juna članice Udružnja učestvovale se u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja je održana u Domu narodne Skupštine u Beogradu. Tom prilikom iznele su važnu sugestiju da se u rodnu analizu, pogotovu kada je u pitanju tržište rada, uključiosim pola/roda i faktor godina starosti, kako bi se dobila dublja slike diskriminacione prakse kojima su žene izložene prilikom zapošljavanja i na radu.