Udruženje „Žene na prekretnici“, 1. decembra 2019. godine, obeležava četiri godine od osnivanja.

To je prilika da još jednom pogledamo šta je do sada urađeno kao i da predstavimo neke od planiranih inicijativa.

Šta je urađeno:

 • Održano  je 12 ciklusa radionica za osnaživanje nezaposlenih žena 45+ u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, u kojima je učestvovalo preko 600 žena, a u toku su 4 ciklusa radionica u Čačku, Nišu, Kragujevcu i Aleksandrovcu.
 • Ostvarena je saradnja sa 5 beogradskih opština (Vračar, Zvezdara, Čukarica, Palilula i Stari grad) u kojima su takođe, održane radionice.
 • Učestvovali na 4 multikongresa Serbian Visions u organizaciji Nemačko-Srpske privredne komore i dobili priznanje kao organizacija SA NAJBOLJOM VIZIJOM (2019.)
 • Organizovane su panel diskusije o ženskom preduzetništvu, zadrugarstvu, socijalnom preduzetništvu i digitalnom preduzetništvu.
 • Izdata je publikacija o položaju žena 45+ na tržištu rada (2017. godine)
 • Izdata je publikacija o položaju žena na tržištu rada na početku i kraju karijere (2019. godine)
 • Ostvarena saradnja sa privatnim sektorom i naučnim institucijama.
 • Učestvovali u raspravama i diskusijama vezanim za postizanje rodne ravnopravnosti.

Šta se planira:

 • Mesečna druženja sa polaznicama i potencijalnim poslodavcima u Beogradu.
 • Nastavak organizovanja i širenja Programa ekonomskog osnaživanja žena 45+ u gradovima u Srbiji.
 • Sprovođenje daljih istraživanja, konferencija i diskusija u cilju intenzivnijeg uticaja na donosioce odluka o poboljšanju položaja žena 45+ na tržištu rada.
 • On-line radionice.

Ovo je takođe, prilika da se zahvalimo na saradnji i podršci svim našim donatorima, predavačima, članovima udruženja, partnerima, prijateljima i naravno našim polaznicama.