Održano prvo finansijsko savetovalište jesenjeg ciklusa

Prvo finansijsko savetovalište jesenjeg ciklusa održano je 06.10.2016.g  i tematski je podeljeno u dva dela.
U prvom delu su naše saradnice Jovanka Trifunović i Marija Pilaš , koje su ceo radni vek radile u bankarskom sektoru, polaznicama pružile korisne informacije o aktuelnim kreditnim linijama i drugim oblicima podrške koje ženskom preduzetništvu pružaju banke i druge finansijske organizacije i asocijacije.
U drugom delu su Slavica Rakić i Tanja Ćurčić govorile o uslovima i prednostima ulaganja u penzijske fondove i osiguravajuća društva. Polaznice su imale brojna pitanja za ove predavače, pre svega iz razloga nedovoljnog poznavanja svih uslova ulaganja u životno osiguranje, a još više zbog nepoznavanja načina funkcionisanja penzijskih fondova i prednosti ulaganja u ove finansijske institucije.
Sve pružene informacije su bile jako interesantne i korisne, o čemu govore i najviše ocene koje su polaznice dodelile u našim evaluacionim obrascima.

Održano prvo preduzetničko savetovalište u jesenjem ciklusu

Prvo preduzetničko savetovalište u jesenjem ciklusu programa Udruzenja održano je 05.10.2016.godine.

img_6853Savetovalište je vodila Snežana Nikolić, dugogodišnji trener, mentor i konsultant iz ove oblasti.
Ona je kroz brojne primere iz života i prakse pokušala da polaznicama ukaže na sve pozitivne i negativne strane koje karakterišu ulazak u avanturu koja se zove privatno preduzetništvo.

 

img_6859Sam početak se odnosio na motivaciju, zatim je govorila o poslovnim idejama, postavljanju ciljeva, a nakon toga o samom preduzetništvu, načinu i modelima  upravljanja sopstvenom firmom i svim ostalim bitnim uslovima koji utiču na uspešno poslovanje.

Cilj savetovališta je bio da polaznicama pruži što više važnih informacija, kako bi na realan način mogle da sagledaju šta ih sve čeka ukoliko se opredele za otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Predavač je posebno istakla da veliki novac nije neophodan uslov za pokretanje sopstvenog biznisa, potrebna je pre svega čvrsta odluka da se preuzme sudbina u svoje ruke, da se realizuju neki snovi i ideje, da se hrabro i sa pozitivnim stavom krene u tu avanturu, da se u posao unese neka nova ideja i lični pečat, kao i da se radi u skladu sa zakonom, uz poštovanje  moralnih principa.

12.10.2016.g. održan je drugi deo preduzetničkog savetovališta, koji je tematski predstavljao logičan sled prvom savetovalištu održanom 05.10.2016.g.img_6890

img_6885 Koncept drugog dela zasnivao se na pružanju neophodnih informacija o Biznis planu , pravnoj formi preduzetničke firme, postupak registracije i poreski tretman određenog oblika preduzetništva.

Predavač Snežana Nikolić upoznala je polaznice sa osnovnim karakteristikama i elementima biznis plana. Dala je hronološki prikaz postupka za izradu biznis plana, ukazujući na značaj i povezanost pojedinih faza, pri čemu je kroz određene primere iz prakse pokušala da im približi i pojasni pojedine postupke. Takođe je posebno skrenula pažnju na činjenicu da biznis plan treba da bude realan, da se piše iskreno, pri čemu je potrebno sagledati sve raspoložive resurse, istražiti tržište, ponudu i tražnju, potencijalnu konkurenciju, dobavljače i investitore, uz neophodnu konsultaciju relevantnih stručnjaka iz ove oblasti.

Predavač Dušica Milenković, govorila je o pravnim formama preduzetništva, kao i o mogućim pozitivnim ili negativnim efektima određenih oblika organizovanja preduzetničkih aktivnosti. Detaljno je objasnila polaznicama postupak registracije preduzetničke radnje/agencije u APR, pri čemu je navela i koja je dokumentacija potrebna za registraciju i početak rada preduzetnika. Takođe, je objasnila kakav je poreski tretman pojedinih oblika organizovanja i koje su sve postojeće poreske obaveze koje preduzetnik mora da ukalkuliše u svoj biznis plan i  u kojim rokovima mora da ih izmiruje.

Zaključak svih prisutnih je da su polaznice dobile puno korisnih informacija, preko kojih su im navedeni predavači pokušali na jasan i dobronameran pristup, ukazati na sve okolnosti koje čine suštinu preduzetništva.

Raspored rada savetovališta za period septembar/oktobar 2016

Savetovališta se održavaju u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4 

Pravno savetovalište

 Zorica Ličina 21.09. (sreda) od 17:00
22.09. (cetvrtak) od 11:00
28.09. (sreda) od 17:00
29.09. (cetvrtak) od 11:00

Preduzetničko savetovalište

Snežana Nikolić 5.10.(sreda) od 17:00 
12.10. (sreda) od 17:00h

Finansijsko savetovalište

Kreditne linije banaka i drugih finansijskih institucija

Jovanka Trifunović i Marija Pilaš

 Fondovi, osiguravajuća društva

Slavica Rakić i Tanja Ćurčić 

6.10. (cetvrtak) od 11:00
Programi podrške države/RAS, Fond za razvoj

 Ljiljana Marković (RAS)

20.10. (cetvrtak) od 11:00
Ostvarivanje prava na akcije iz privatizacije i funkcionisanje finansijskog  tržišta

 Snežana Miladinović i Ljiljana Borišić

 

26.10. (sreda) od 17:00

Psihološko savetovalište

Termini će se odrediti u dogovoru sa pojedinačnim polaznicama

 

 

 

Moja odluka – sopstveni biznis! Što da ne?

U nedavnom razgovoru sa  mr Snežanom Nikolić, predavačem specijalne radionice “Preduzetnički menadžment”, stvorena je ideja  o osnivanju i početku rada savetovališta za preduzetništvo u okviru Udruženja Žene na prekretnici. Dogovoreno je da se u direktnim kontaktima i konsultacijama motivišu sve zainteresovane, dosadašnje i buduće polaznice, da samostalno započnu sopstveni posao kroz realizaciju poslovne ideje.

Neke od  tema koje su nametnule tokom razgovora su motivacija budućih preduzetnica, početni ciklus od ideje do realizacije, poslovne veštine koje su potrebne u biznisu, preduzetnički  menadžment, planiranje i izrada biznis plana, knjigovodstvo, finansije i porezi, upravljanje rizicima i postavljanje ciljeva, marketing u funkciji preduzetnika i sl.

Odabir tema zavisi od vaše zainteresovanosti, te vas pozivamo  da se prijavite i kandidujete teme . Pišite nam na  info@zenenaprekretnici.org .

Počelo sa radom pravno savetovalište

Beograd, 19. januar 2016. – Zahvaljujući našim pravnicama-volonterkama, održan je prvi sastanak Pravnog savetovališta Udruženja, čime je ono počelo s radom. Radionicu je vodila Milijana Ilić.

Od 5. februara, počinje zvanično dežurstvo Pravnog savetovališta, u ustupljenoj kancelariji na adresi Risanska 12a/III, svakog petka od 18 do 20 h (a po potrebi ostajemo i duže).

Naš tim pravnika se bavi davanjem besplatnih saveta u oblasti radnih odnosa, uz uputstva kome se treba obratiti u tim slučajevima i u kom roku. Kao vid primarne pravne pomoći, sačinile smo i letak pod naslovom Ako nam se dogodi otkaz, koji sadrži korisne informacije iz sfere primarne pravne zaštite.

Teme radnog prava, zaštite pravnih i socijalno-ekonomskih interesa radnika, kao i diskriminacije i zlostavljanja na radnom mestu (mobinga), pravo su minsko polje i izvor brojnih nedoumica, pa i zabluda. Stoga je rad ovog Savetovališta stub podrške koju Udruženje pruža ženama.

Tim Pravnog savetovališta čine pravnice: Milijana Ilić, Zorica Ličina i Gordana Bešir Lasica. Otvoreni smo za proširenje novim članovima i saradnju sa svima koji mogu i žele da se aktivno uključe i doprinesu našem radu.

Brojevi telefona Savetovališta na koje zainteresovani mogu da se jave radnim danom, od 18 do 20 h, su: 011 / 664 3568 i 064 / 594 7600.

Aktivna je i e-adresa: savetovalistepravno ( at ) gmail.com.