Završen prolećni ciklus radionica

Polaznice prolećnog ciklusa obuke Udruženja Žene na prekretnici, a bilo ih je 40, angažovala je Nacionalna služba za zapošljavanje (Filijala grada Beograda) na osnovu Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji koje su obe strane potpisale u martu ove godine.

Ciklus je završen radionicom 23. juna, 2016.  kojoj su prisustvovale polaznice, predavači i gosti da zajednički ocene ostvarene rezultate. Pređeni put  obuka i radionica, od aprila do kraja juna, polaznice su zaokružile ne samo isticanjem najvrednijih saznanja koja su dobile,  već i nizom predloga Udruženju kako da naredne radionice budu bolje i efikasnije.

U  “dobitke” su, između ostalog, ubrojale: nove tehnike samopomoći i saznanja; bolju spoznaju sebe; ponovo probuđenu veru u vlastite kapacitete, znanja i umeća; svesno, ne stihijsko, bavljenje životom; dobar timski rad kao preduslov za prevazilaženje straha od započinjanja posla; saznanje da, baviti se preduzetništvom, nije nemoguće; potrebu za samopreispitivanjem i preduzimanjem konkretnih akcija…

Za naredni period koji polinje od jeseni, Udruženju su sugerisale da organizuje više  preduzetničkih radionica, formira preduzetničko i finansijsko   savetovalište, objašnjava uslove za registraciju firmi, uključi društvene  mreže, nametne društvu javnu diskusiju o problemu otpuštanja žena i mobingu,  oformi onlajn časopis, uvede rekreaciju kao način aktivnosti žena …

Na skali od jedan do pet, sve radionice – a bilo ih je 16 – dobile su prosečnu ocenu 4,8.

Prezentaciju završne radionice možete pogledati ovde.