U susret prvoj godišnjici rada  Žena na prekretnici – kraj još jednog ciklusa obuke   

zavrsna2016-3U prvoj godini života broje se koraci i greške, ima i padanja i osvajanja, uče se  lekcije životne. Kako se nižu meseci tako se usvajaju nova znanja, širi krug poznatih lica, beleži prva lista uspeha. Tako će i Žene na prekretnici, kada prvog decembra 2016. budu proslavljale prvi rođendan u Kući ljudskih prava u Beogradu  napraviti svoju listu učinjenog, sabrati uspehe i eventualne propuste ili neostvarene planove.

zavrsna2016-4Da su Žene spremne za pretres prve godišnjice rada, to ‘’veliko spremanje’’ Udruženja, potvrdio je i njihov osvrt na tek završenu obuku polaznica, treću po redu (uključujući i pilot projekat  iz decembra 2015). Naime, 28. oktobra 2016. stavljena je tačka na dvomesečni kurs žena iz grupe 45 plus koje su ostale bez posla a za koje na tržištu rada teško da ima mesta. Predaha, međutim nema, jer već danas, prvog novembra kreće novi ciklus radionica za dame u godinama, od 45 do 65, koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukoliko bi se osvrt na tu treću, osam nedelja dugu obuku žena iskazivao brojkama onda bi izveštaj glasio ovako: Polaznice su, na skali od jedan do pet, predavačima dodelile ocenu 4,9, izbor tema ocenjen je sa 4,85, ali je zato tematika finansijske radionice dobila čistu peticu. Ako se govori o primenjljivosti lekcija sa radionica, polaznice su u ocenama bile skromnije.

‘’Kada je reč o primenjljivosti, možda još nismo pronašli prave ’alate’ da se  znanja pretoče u preduzetničku praksu i moramo razmotriti kako da zaslužimo visoku ocenu polaznica i u tom segmentu’’, istakla je Dragana Mladenović, clanica Upravnog  odbora Žena na prekretnici. Ona je potvrdila da je najveća prisutnost zabeležena na preduzetničkim radionicama. Posebno je to bilo očigledno u neposrednom razgovoru polaznica sa uspešnim preduzetnicama I  članicama Poslovnih žene Srbije, na skupu  održanom 29. septembra 2016.

Ako se umesto jezikom brojki, progovori iskazanim osećanjima žena, onda se početna inferiornost, neizvesnost, gubitak samopouzdanja, depresija, ranjivost i bespomoćnost  sa početka obuke pretaču u drugačije slike.

Miroslava Perišić, predsednica Upravnog odbora, navela je samo mali deo iskaza žena na upit Udruženja- Dokle smo stigli na kraju obuke?zavrsna2016-1

‘’Najzad sam na pravom mestu: vidan je osećaj olakšanja; stekla sam novo ohrabrenje i uvidela mogućnost iskoraka; uvek izađem sa glavoboljom jer se ozbiljno pozabavim razmišljanjem o novom poslu; jasnije mi je kako lakše stići do cilja i ne biti strog prema sebi; ponovo se podsećam na obećanje ‘možeš sama’, predavači su inspirativni, energični, stručni’’…

Navodeći (opisne) ocene polaznica obuke, Perišić naročito ukazuje na odgovore iz kojih se vide namere žena da započnu samostalno da rade i međusobno se osnažuju: svaki razgovor me inicira na razmišljanje o privatnom poslu; šteta je što odem kući, u Udruženju bih otvorila radnju; psihološkim i mentorskim osnaživanjem treba da tražimo šanse da se borimo protiv nezaposlenosti…

zavrsna2016-6Psiholog Vesna Čekić, najavila je da će uskoro biti ozvaničeni rezultati testova iz profesionalne orijentacije koje su uradile polaznice obuke. U prethodna dva ciklusa nije bilo tih testiranja.

‘’Prema neformalnim podacima, jer svi testovi nisu još obrađeni, rezultati su ohrabrujući. Celokupan pregled omogućiće nam da vidimo ko je za timski rad a ko ima izraženiju individualnost’’ navela je Čekić ukazujući na to da nezaposlene žene treba i da nauče kako da postavljaju pitanja i da, bez rasplinjavanja, u razgovoru sa preduzetnicama ili poslodavcima, znaju šta hoće i to jasno iskažu.

Neophodnost jačanja psiholoških radionica bila je očigledna i kada je Maja Vujović, takođe jedan od osnivača Žena na prekretnici, tražila u razgovoru sa učesnicama završne radionice predloge za poboljšanje rada Udruženja.

zavrsna2016-7Kako da budemo bolje?  Odgovarajući na to pitanje polaznuice su navodile da ‘’više vremena treba odvojiti za psihološku pomoć i u nju uključiti nove teme, ali obezbediti i  mentorsku podršku za žene koje se uhvate u preduzetničko kolo. Volontiranje je tema kojom bi se takođe trebalo pozabaviti u narednim radionicama.

zavrsna2016-5Nove ideje i predlozi za poboljšanje rada Žena na prekretnici tek će da uslede s obzirom na to da bi uskoro mogli da se stvore još bolji uslovi za rad Udruženja. Reč je o dobijanju prostora za okupljanje i druženje bivših i aktuelnih polaznica obuka, organizovanje sajmova zapošljavanja, dodatnih radionica  i druge akcije.

Slavka Kovač