Udruženje „Žene na prekretnici“, želi da pomogne nezaposlenim ženama 45+ i u saradnji sa agencijama MIRNA KUĆA i NANA S.Viz Beograda, ponovo nudi edukaciju za gerontodomaćice, negovateljice kao i mogućnost zaposlenja.
Srbija je zemlja sa puno starih lica, vaninstitucionalna nega je nedovoljno razvijena, pa stoga žene 45+ mogu da računaju na stalni posao preko agencija sa kojima Udruženje sarađuje, zbog velikog broja klijenata i dobrih referenci.

U okviru projekta “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji”, udruženje “Žene na prekretnici“ omogućava edukaciju i zapošljavanje žena za negovateljice i gerontodomaćice posredstvom partnerskih agencija za zapošljavanje “Mirna kuća” i “Nana S.V.” iz Beograda.

Agencija za zapošljavanje „MIRNA KUĆA“

POSAO I SERTIFIKACIJA ZA NEGOVATELJICE

Ukoliko imate iskustva u kućnoj nezi, koje podrazumeva i negovanje bliskih članova porodice, možete se zaposliti kao negovateljica u Beogradu i pri tom izabrati vaše radno vreme.

Za negovateljice iz Beograda:

  • Dnevna nega u trajanju od 2h do 12h
  • Noćna dežurstva

Za negovateljice iz Beograda kao i one iz unutrašnjosti:

  • Nega 24h sa stanovanjem kod starih osoba kojima se pruža usluga.
  • Nega 24h može biti: 26 dana sa 4 slobodna dana u mesecu ili u smenama na 15, 10 ili 7 dana.

Ukoliko želite da dobijete sertifikat negovateljice starijih ljudi, možete završiti kurs preko interneta, koristeći mobilni telefon, tablet ili kompjuter, u trajanju od tri meseca.

Ukoliko se zaposlite u agenciji “Mirna kuća”, dobijate popust u ceni kursa, a zarada se povećava za 30% nakon dobijanja sertifikata.

Kurs za negovatelje se sastoji od 61 lekcije i sadržaj kursa možete pogledati ovde:

https://www.thecampster.com/rs/onlajn-kurs/obuka-za-negovatelje-starih-123

Agencije za zapošljavanje “Mirna kuća” iz Beograda, koja nudi posao i obuku, već 12 godina zapošljava negovatelje starih i bolesnih lica u kućnim uslovima i godišnje zapošljava oko 200 negovatelja.

Agencija za pružanje usluga pomoći u kući „NANA S.V.“

PROGRAM OSPOSOBLjAVANjA ZA OBAVLjANjE POSLA GERONTODOMAĆICE

Osnovni cilj obuke jeste usvajanje znanja i veština za kvalitetno obavljanje posla gerontodomaćice radi pružanja podrške starijoj populaciji za život u prirodnom okruženju.

Preduslovi za uključivanje kandidata na obuku su zdravstvena sposobnost i minimum treći stepen stručne spreme.

Trajanje programa obuke (dana/sati)

Obuka traje 10 dana:

  • teorijski deo: 5 dana / 40 sati
  • praktični deo: 4 dana / 24 sata
  • testiranje: 1 dan / 2 sata

Ukoliko mislite da imate dovoljno empatije i želje da se oprobate u ovoj delatnosti, možete se prijaviti Udruženju, koje će obezbediti da vam agencija zakaže razgovor telefonom sa stručnim radnikom, koji se inače obavlja jednom nedeljno.

Agencija NANA je licencirana za pružanje usluga pomoći u kući starim osobama (socijalna zaštita), kao i za obuku za gerontodomaćice (sertifikat daje Republički zavod za socijalnu zaštitu).

Sve zainteresovane osobe treba da se prijave na mail udruženja info@zenenaprekretnici.org