Anketa sprovedena među članicama Udruženja

U periodu od februara do aprila tekuće godine, udruženje “Žene na prekretnici“ je sprovelo anketu među svojim aktivnim članicama, sa ciljem da se preciznije sagleda kako starosna tako i obrazovna struktura članica, kao i da se vide njihove potrebe i predlozi za dalju saradnju sa Udruženjem.

Anketom je bilo obuhvaćeno 120 žena, a anketi se odazvalo 40 žena (30%)

Anketu možete preuzeti OVDE

1 reply
  1. Olga Raovic
    Olga Raovic says:

    I pored toga što je anketa rađena na bazi slučajnog uzorka, smatram da prikazuje realno stanje,
    kao i zaključak da se radi o skupu žena koje žele da“idu napred”.

    Zahvalna sam vam što postojite, jer druženje sa vama ohrabruje i daje smernice gde da se prepoznamo, gde da se unapredimo, a gde da se korigujemo. Malo li je?

Comments are closed.