Projekat je dao mogućnost da se bolje razumeju posledice isključenja sa tržišta rada žena u najproduktivnijem životnom dobu i to ne samo za njih i njihove porodice, već i za državu u celini. Ispostavlja se da je životna dob žena 45+ gotovo nepremostiva prepreka u zapošljavanju. U takvoj situaciji, prinuđene su da rade bilo koji posao, često i ispod svojih kvalifikacija i/ili u sivoj zoni, sa privremenim ugovorima, bez pravne zaštite, penzionog i socijalnog osiguranja. Zbog takvih uslova rada lako dobijaju otkaze, što se pokazalo i u periodu pandemije korona virusa.

Šta više, posle godina bez zaposlenja (u proseku 6-7 godina) izgubile su samopouzdanje i nadu da mogu nešto da urade, izgubile su informacije i kontakte, važne za traženje posla ili započinjanje sopstvenog. Takođe, Projekat je pokazao da žene ove starosne dobi raspolažu velikim ličnim resursima, iskustvom i veštinama, što im sve skupa daje značajnu prednost u odnosu na druge grupe, utoliko pre što su sasvim otvorene i spremne za usavršavanje i sticanje novih znanja.

Projekat je ponudio i jedinstven ekonomski argument koji kaže da bi se smanjivanjem ili zatvaranjem rodnog jaza na tržištu rada, kroz veće radno angažovanje žena, ostvarilo povećanje bruto domaćeg proizvoda za blizu dve milijarde evra ili gotovo 5% BDP.

Indikatori kojima se meri uspešnost Projekta:

202      polaznice u dva ciklusa radionica u četiri grada
64        radionice na teme: psihoške podrške, komunikacija, preduzetništva
93        polaznice u specijalnim treninzima o socijalnom preduzetništvu
90        polaznica u treninzima o digitalonom marketingu
110      polaznica uz mentorski rad i podršku krenule su u preduzeništvo
14        partnerstava sa lokalnom samoupravom, filijalama nacionalnih službi za zapošljavanje, regionalnim razvojnim agencijama, privrednim komorama,   organizacjama civilnog drustva i dr.
2          studije o položaju žena na tržištu rada
2          skupa na temu zapošljavanja žena 45+ organizovna u Čačku i Beogradu
2          konferencije za štampu (u Kragujevcu i Čačku)
36+      štampana, tv, radio i onlajn medija objavilo je informacije o projektu i diskriminaciji na tržištu rada

Pored navedenih indikatora o uspešnosti Projekta podjednako značajno, možda i značajnije, je da su polaznice kroz programe, kasnije i posebne specijalizovane treninge stekle samopouzdanje i nadu da mogu da nastave dalje, jače i snažnije, u novim udruženjima, sa novim saznanjima, informacijama i kontaktima, uz korišćenje savremenih tehnologija i nabavljene opreme, uz međusobnu podršku i razumevanje, kao i podršku mentora, koordinatora, saradnika i nas iz Udruženja “Žene na prekretnici”.

U nove poslovne poduhvate krenulo je stotinak žena sa tendencijom povećanja broja učesnica. Danas su to jake, osnažene žene, sigurne u sebe i svoja znanja, sa jasno definisanim ciljevima i planovima koje nastavljaju dalje. To smatramo izvanrednim uspehom ovog Projekta, čiji su rezultati više nego odlični, posebno ukoliko se posmatra u svetlu nastalih epidemioloških uslova.
Naučene lekcije