Saradnja dve ženske organizacije i nekoliko beogradskih opština.
Zanimljive poslovne ideje. Potreba za daljnim informacijama.

Prolećni ciklus radionica za obuku žena u preduzetništvu završen je poslednjeg utorka  u aprilu, treningom za polaznice iz opštine Savski venac. Kao što se dogadjalo i na prethodnim treninzima, učesnice su na kraju, posle svega što su  videle, čule ,a i probale kroz praktične vežbe, iznele   nepodeljen  utisak da su u  sebi otkrile potencijal za koji nisu ni sanjale da poseduju.

Spontane reakcije polaznica, najčešće i samih iznenadjenih rezultatom, rečit su pokazatelj da je put ka postavljenom cilju dobro trasiran. A cilj je, u ovom slučaju, “Ekonomsko osnaživanje žena starosti 45+ koje su ostale bez posla”, što je naziv  zajedničkog projekta  Udruženja žena na prekretnici i Udruženja poslovnih žena Srbije, pokrenutog uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka  i socijalna pitanja.

Radionice su deo tog projekta. Otvorenim pozivom  “Otkrijte preduzetništvo u sebi” privukle su pažnju i okupile na obuci blizu sto žena.Tokom marta i aprila održane su ukupno četiri  radionice, tri opštinske, na Čukarici, Zvezdari i Savskom vencu i jedna za zainteresovane iz ostalih opština.

Pokretačka ideja  sadržana je u motivaciji. Svrha je podstaknuti žene koje su izgubile posao da počnu da razmišljaju o preduzetništvu kao  jednoj od mogućnosti samozapošljavanja, što se u ovom trenutku podudara i sa smernicama vlade za rešavanje problema nezaposlenosti.

Program radionica obuhvata tri grupe tema,o preduzedničkim osobinama i kako ih otkriti, o značaju kreativnosti, kao i važnosti korišćenja društvenih mreža. U svakoj od tih celina posebno se razrađuju bitni segmenti.

Polaznice su upućuju na to da prepoznaju u sebi crte i sklonosti od značaja za uspešno preduzedništvo.Uče, takodje, koliki je put od ideje do ostvarenog posla i na koji način kreativnost doprinosi ishodu tog procesa.

Najzad, imaju priliku da savladaju ne samo osnovne lekcije o korišćenju društvenih mreža i interneta, nego i da  odu korak dalje i nauče elementarne činjenice o tome kako vejb sajt treba da izgleda, šta neizostavno mora da sadrži i kako ga promovisati.

Uz pomoć Tijane Sekulic, instruktorke sa dugogodišnjim iskustvom i clana Udruzenja poslovnih zena Srbije, koja u nastavi primenjuje nemačku interaktivnu metodu  podučavanja odraslih, žene su otkrile da “ništa nije tako daleko i nemoguće”, da se “ne treba plašiti promena”,”stekle samopouzdanje u saznanju da nisu same i jedine u ovakvoj situaciji”,razumele kako “takmičenje može da bude podsticajno”, da navedemo samo neke iz mnoštva pohvalnih ocena.

U relaksiranoj atmosferi, u finom spoju učenja i druženja, zene koje juce nisu ni razmisljale o preduzetništvu iznedrile su niz zanimljivih poslovnih ideja kao sto su: uzgoj i prikupljanje pečuraka, krojačka radnja za prepravku odeće i obuka za ljude koji žele to sami da rade, tumačenje snova sa art radionicom, holistički pristup- aromaterapija i esencijalna ulja, berza za deciju opremu, rentiranje velike prodavnice gde bi mogle da se prodaju njihove rukotvorine, humanitarni rad – pomoc starima,  kupovina kozmetike od firmi koje se zatvaraju i njihov plasman.

Žene su takodje bile zainteresovane sa dalje informacije i treninge  o konkretnim koracima u pokretanju privatnog biznisa.

Saradnja dve ženske organizacije i nekoliko beogradskih opština u pokretanju radionica pokazala se, tako, kao uspešan model  koji treba dalje razvijati.

Može se sa zadovoljstvom konstatovati da su radionice dobar spoj ekspertize koju je dalo Udruzenje poslovnih zena Srbije kroz svoje trenere (Tijana Sekulic), ciljne grupe žene 45+ koje su ostale bez posla što je obezbedilo Udruzenje Žene na prekretnici i opstina koje su prepoznale ovaj društveni problem.

D.D.