Naziv projekta: “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji”

Radionice u Nišu su organizovane u saradnji udruženja “Žene na prekretnici” i Centra za razvoj građanskog društva Protecta.

Misija Centra za razvoj građanskog društva Protecta iz Niša je buđenje građanske svesti kroz realizaciju akcija u oblastima: demokratije, kulture, ekonomskog  osnaživanja svih kategorija socijalno ugroženih lica. Od početka  osnivanja 1989. godine Protecta je težila pozitivnim akcijama koje mogu da utiču na razvoj lokalne zajednice, izgradnju lokalne zajednice i lokalnih demokratskih procesa.

Od svih mogućih vidova razvoja lokalnog društva Protecta se fokusirala na sledeća dva:

– Izgradnja socijalnih kapaciteta (povećanje mogućnosti i volje ljudi da zajedno aktivno učestvuju u izgradnji opštih ciljeva i podizanje nivoa poverenja među njima)

– socijalna inkluzija (sa posebnim naglaskom na grupe koje su sistemski isključene ili nedovoljno predstavljene u razvojnim procesima).

Program radionica

Radionice Predavač Datum
1.Uvod/Psihološka:

„Da li je kriza-šansa ili gubitak“

Udruženje žene na prekretnici

Vesna Bajković, psiholog

21.10.2019.
2. Komunikacije:

„Slušam, ali ne čujem“

Lela Saković 22.10.2019.
3. Komunikacije:

„Poslovna komunikacija“

Dragana Vukadinović 29.10.2019.
4. Zapošljavanje:

„U potrazi za poslom“

Maja Virijević 05.11.2019.
5. Preduzetništvo:

„Otkrijte svoje preduzetničke osobine i oblike poslovanja

Dejan Mitić 12.11.2019.
6. Preduzetništvo:

„Zašto i kako postati preduzetnica

Dragana Vukadinović 19.11.2019.
 7. Preduzetništvo/finansije:

„Programi podrške za početnike u poslovanju – start-up”

Maja Virijević 26.11.2019.

.

8.  Društvene mreže:

„Upotreba facebook-a u poslovne svrhe“

Miroslav Vulić 03.12.2019.

Radionice su održane u  Poslovno razvojnom centru GO Medijana, ul. IX Brigade bb

U radu radionica učestvovale su 22 polaznice.

Najsnažniji utisci i komentari polaznica:

– Samo tako nastavite za dobrobit svih nas. Vi ste naša nada za budućnost!
-Sva saznanja su korisna i svako ima svoju težinu.
-Upornost i pozitivno razmišljanje može mnogo pomoći u poboljšanju stanja u kome se nalazimo.
-Aktivno povezivanje sa učesnicama na radionicama.
-Organizovati još sličnih predavanja. Nastavite dalje.
– Da obuka traje malo duže.

Rezultati uspešnosti radionica mereni ocenama iz evaluacionih upitnika: