Gostovanje udruženja „Žene na prekretnici“ na happy televiziji, 15. septembra 2018. god., u okviru jutarnjeg programa

Gostovanje – Net Context N1

ŽENE NA PREKRETNICI, promocija nove publikacije o položaju žena 45+, 22. 11. 2017.

U sredu, 22. novembra 2017. u beogradskom MEDIJA centru predstavljena je publikaciji o položaju žena starosti 45+ na tržištu rada, naslovljena “Uskraćivanje prava na dostojanstven rad”, koju je pripremilo i izdalo Udruženje „ŽENE NA PREKRETNICI“ u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu.

Žene u Srbiji u proseku su kvalifikovanije od muškaraca, ali plaćene manje, tako da bi na 250 “muških” radnih dana morale da rade još 40 kako bi premostile raskorak od 11 odsto i ostvarile zaradu kao kolege istih radnih karakteristika.
Neravnopravnost na tržištu rada pogađa sve žene, ali najugroženije su pripadnice srednje i starije generacije – žrtve dvostruke diskriminacije, pa od njih zarađuju više ne samo vršnjaci, već i mlađi muškarci.
Publikacija je jedinstvena po pristupu i prva je koja ovu problematiku prikazuje po starosnim kategorijama. Od milion i po radno sposobnih žena iz populacione grupe starijih od 45 godina, više od trećine su bez posla i neaktivne, što znači da su obeshrabrene i ne traže nikakav radni angažman, dok od zaposlenih čak jedna četvrtina visoko obrazovanih radi ispod svoje stručne spreme, navodi se u analizi.

Komentarišući iznete podatke, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković navela je primer iz svog delokruga rada – da su žene prve po broju pritužbi zbog diskriminacije. Zatim je izrekla pohvale na račun publikacije i najavila da će to istraživanje uvrstiti u svoj godišnji izveštaj Parlamentu. Izrazila je i punu podršku onome što rade “Žene na prekretnici” i naglasila da u njima vidi značajnog partnera.
Jasna Uzelac Braunović, menadžer korporativnih komunikacija i odnosa sa javnošću u „UniKredit Banci“ rekla je da kompanija, na nivou čitave Grupe, već 5 godina sprovodi politiku rodne ravnopravnosti, što je vidljivo u organizacionoj strukturi. Žene čine više od 60 odsto zaposlenih, u Izvršnom odboru su dve žene i dva muškarca, a žene drže i gotovo polovinu (49 odsto) upravljačkih pozicija u kompaniji.
Programska direktorka SeConS-a i autor publikacije, prof. dr Marija Babović, navela je da analize u zemljama EU pokazuju da rodna ravnopravnost ima veći efekat na rast BDP-a nego politika tržišta rada i obrazovanja. U poređenju sa Evropskom unijom, Srbija je među zemljama sa najnižom stopom zaposlenosti žena 45+, koja iznosi 42 odsto, slično Rumuniji i Hrvatskoj, a viša je samo od Malte i Grčke, i daleko je iza evropskog proseka od 57,9 odsto. Takođe je istakla da se nepovoljan položaj ovih žena odražava i na njihovu decu, porodice i neposrednu zajednicu.
Inicijator stvaranja publikacije, udruženje “Žene na prekretnici” je nevladina organizacija posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko i društveno jačanje žena starijih od 45 godina koje ostaju bez posla.
“Postojimo već dve godine i preko 350 nezaposlenih žena je prošlo kroz naš edukativni program koji nudi psihološku podršku, nova znanja i informacije, kontakte i samopouzdanje, što su sve preduslovi za uspešno zapošljavanje”, izjavila je Mima Perišić, predsednica Upravnog odbora.
Iskustva i ispovesti tih žena i nemogućnost da izađu iz začaranog kruga diskriminacije, omalovažavanja, nepremostivih teškoća u pronalaženju posla, kao i posledica koje trpe njihove porodice, dovele su do pokretačke ideje o publikaciji.

”Osetili smo obavezu da to podelimo sa javnošću i posebno sa relevantnim sektorima vlade na način koji bi bio koristan za razmatranje mogućih mera i propisa za poboljšanje situacije ovih žena”, rekla je gospođa Mima Perišić.

Jutarnji program RTS 1 u poseti Udruženju Žene na prekretici, 13. novembra, 2017.

Od 622.000 ljudi bez posla u Srbiji, 260.000 su stariji od 45 godina. Polovina od njih su žene. Upravo žene te starosne dobi predstavljaju i trećinu ukupnog broja nezaposlenih žena, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

Jelena Krečković je dvadeset dve godine radila kao lekar, a krajem prošle godine postala je tehnološki višak. Jelena je jedna od tri stotine žena koje su se odlučile da pohađaju radionice u okviru „Udruženja žena na prekretnici“.

„Druženje je jako lepo, ali je najvažnije, u stvari, to umrežavanje žena koje je na ovakvim mestima moguće, a kako bismo bez straha, s tim potencijalom koji posedujemo, došle do nekog posla“, kaže Jelena.

U ovom udruženju koje postoji od 2015. godine, u trajanju od četiri meseca mogu se pohađati radionice i savetovališta na teme psihološke podrške, pravne pomoći, komunikacija, finansija i preduzetništva.

„Cilj je da okupimo žene koje su izgubile posao ili su svojim poslom nezadovoljne, da se ponovo angažuju i da rade na svom samopouzdanju, na veri u sebe i da istaknu sve svoje kvalitete koje poseduju. Više od 55 odsto naših polaznica je završilo fakultete, jedna četvrtina naših polaznica starijih od 45 godina radi ispod svojih kvalifikacija i mi sada želimo da taj jedan novi resurs vratimo u društvo“, objašnjava Svetlan

a Cerović iz Udruženja žena na prekretnici.

I u Nacionalnoj službi za zapošljavanje osim pomoći za razvoj preduzetništva i subvencija za samozapošljavanje u okviru aktivnih mera, za dolazak do bržeg posla predviđene su posebne obuke.

„To su obuke koje prvenstveno pomažu da se dođe do poslodavaca kao što su, na primer, obuke za aktivno traženje posla, klubovi za traženje posla. Tu su i obuke namenjene posebno ženama koje imaju više od 45 godina – trening samoefikasnosti, radionice za prevladavanje stresa usled gubitka posla, radionice za one koje su došle iz sveta rada ali su im veštine zastarele i druga slična podrška u ovom smilslu“, ukazuje direktorka sektora za zapošljavanje NSZ-a Neda Milanović.

Od više od 4.750 žena starijih od 45 godina koje su od početka godine prošle ove obuke u okviru aktivnih mera zapošljavanja, njih oko 840 dobilo je zaposlenje. U Srbiji je trenutno na evidenciji nezaposlenih više od 327.000 žena.

Preuzeto sa: RTS.rs

Pripremila Vera Raičević