Učešće udruženja „Žene na prekretnici“ na radionici „Tržište rada i stariji radnici“, održanoj 1.oktobra 2018., u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju.