Poslodavac može da bez programa za rešavanje viška zaposlenih otpusti do 10% zaposlenih ako u radnom odnosu ima – od 100 do 300 zaposlenih, ili može da otupusti 30 zaposlenih –  ako kod njega radi preko 300 zaposlenih.

U ostalim slučajevima poslodavac je dužan da donese program za rešavanje viška zaposlenih, ako utvrdi da će u roku od 30 dana doći do potrebe za prestankom radnog odnosa zaposlenih.

Navedeni program treba naročito da sadrži:

  • razloge za prestanak radnog odnosa;
  • UKUPAN BR. ZAPOSLENIH I BROJ, kvalifikacionu strukturu, godine starostii staž osiguranja ZAPOSLENIH KOJI SU VIŠAK I koje poslove obavljaju;
  • KRITERIJUME ZA UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH;
  • mere za zapošljavanje, premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikaciju I dr
  • sredstva za rešavanje socijalno ekonomskog položaja viška zaposlenih I
  • ROK U KOME ĆE BITI OTKAZAN UGOVOR O RADU.

Ovaj program se obavezno dostavlja sindikatu I nadležnoj organizaciji za zapošljavanje.

Sindikat je dužan da dostavi svoje mišljenje na program u zakonskom roku.

Pre otkaza ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, poslodavac je dužan da isplati zaposlenom otpremninu u skladu sa zakonom.

Pre otkaza možete se javiti i nadležnoj inspekciji rada u cilju zaštite svojih prava.

I najzad posle otkaza možete pokrenuti i sudski postupak u cilju vraćanja na rad/zaštite od zlostavljanja na radu i naknade štete.