Otkrijte svoje preduzetničke osobine

U ovoj radionici pošlo se od osnovne ideje o preduzetništvu, do mogućih modaliteta realizacije neke ideje. Statistički podaci o ženskom preduzetništvu dovoljno govore o pozitivnim i negativnim aspektima njihovog položaja u ovoj oblasti, kao i o problemima sa kojima se suočavaju žene preduzetnice prilikom osnivanja firme i u prvim godinama poslovanja.

Cilj je da na interaktivan način učesnice prepoznaju što više osobina koje poseduju preduzetnici i da kroz otkrivanje sopstvenih snaga sagledaju sebe u odnosu na mogućnosti i okruženje.

Nakon međusobnog predstavljanja i upoznavanja, pristupa se vežbi “Krug u Krugu – Upoznaj me“, kojom se stvara pozitivna i dinamična atmosfera unutar grupe. Pristupa se vežbi ”Trezor”. Kroz simulaciju konkretne situacije u radu preduzetnika, otkriva učesnicama, kroz takmičarsku atmosferu, njihove sopstvene preduzetničke snage i osobine iz koje se razvija diskusija na temu “Preduzetničke osobine”, gde učesnice same nabrajaju preduzetničke osobenosti iz pomenute vežbe i iz života.

Diskusija koja sledi na kraju radionice, ukazuje na preduzetničke sposobnosti i uopšte šta čini jednu preduzetnicu? Koje su to karakteristike i osobine važne za preduzetništvo? Na samom kraju podeli se LPO-upitnik (testirajte svoje Lične Preduzetničke osobine). Kroz set od 85 pitanja učesnice imaju priliku da urade procenu samih sebe i razmisle o svojim stavovima u životu, kao i da identifikuju koje osobine i veštine treba da usavrše.

Radionicu vodi  Tijana Sekulić, CMC konsultant, trener, preduzetnica