Od žena koje se prijave da prođu naš dvomesečni program – osnaživanja za nastavak karijere – očekujemo da uvaže vreme i trud koji ulažu naše Udruženje, volonterke, partneri  i predavači, kao i druge polaznice programa.

To podrazumeva da sa nama podele svoju aktivnu e-adresu i važeći broj telefona i da odgovaraju na pozive za obuke i druge skupove koje (jednom nedeljno) dobiju od nas.

Poželjno je da prisustvuju što većem broju od predviđenih osam radionica. Program je koncipiran tako da svaka radionica donosi novi set veština, pa je u interesu svake polaznice da učestvuje sa maksimalnom posvećenošću.

Povremeno je, van radionice, potrebno popuniti obrasce koji nam pomažu da obuke što bolje prilagodimo potrebama polaznica.

Posle radionice, dragocene su nam evaluacije, jer nam mišljenja polaznica pomažu da poboljšavamo naš program.

Po završetku ciklusa radionica, poželjno je i da se polaznice na neki način uključe  u rad Udruženja – koristeći svoja znanja i umeća.

Polaznice mogu podržati ideje Udruženja na društvenim mrežama i proširiti  saznanje o našim aktivnostima preko svojih kontakata na Facebooku i LinkedInu.