Psihološke radionice doprinose jačanju samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju ličnih potencijala. Zasnovane su na metodologiji i tehnikama REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija).

Psihološka radionica “Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave”

U periodu životnih kriza i prekretnica, objektivni problemi mogu se rešavati na funkcionalan ili disfunkcionalan način. Zavisno od načina na koji se suočavamo sa dogadjajima koji su izazvali neprijatne emocije, sebi otvaramo put do rešavanja problema ili do stvaranja emocionalnih blokada.

Ova psihološka radionica uči polaznice da razlikuju zdrave od nezdravih emocija i da uvide vezu izmedju načina razmišljanja, osećanja i ponašanja. U osnovi je preuzimanje odgovornosti za sopstveni način razmišljanja i uverenja. Od toga može zavisiti da li su posledice samoohrabrujuće ili samoporažavajuće.

voditelj: Vesna Čekić, psiholog

Psihološka radionica “ Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

U životnim okolnostima koje smatramo prekretnicom, javlja se neodlučnost  koja pojačava strah od promene. Prihvatanje promene znači i donošenje niza odluka.

Ova psihološka radionica uči polaznice da formulišu probleme koje žele da reše, da postave glavni cilj i manje ciljeve koji ih vode ka glavnom cilju, da prepoznaju prepreke i načine njihovog prevladavanja.

voditelj: Vesna Čekić, psiholog