Raspored rada savetovališta za period septembar/oktobar 2016

Savetovališta se održavaju u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4 

Pravno savetovalište

 Zorica Ličina 21.09. (sreda) od 17:00
22.09. (cetvrtak) od 11:00
28.09. (sreda) od 17:00
29.09. (cetvrtak) od 11:00

Preduzetničko savetovalište

Snežana Nikolić 5.10.(sreda) od 17:00 
12.10. (sreda) od 17:00h

Finansijsko savetovalište

Kreditne linije banaka i drugih finansijskih institucija

Jovanka Trifunović i Marija Pilaš

 Fondovi, osiguravajuća društva

Slavica Rakić i Tanja Ćurčić 

6.10. (cetvrtak) od 11:00
Programi podrške države/RAS, Fond za razvoj

 Ljiljana Marković (RAS)

20.10. (cetvrtak) od 11:00
Ostvarivanje prava na akcije iz privatizacije i funkcionisanje finansijskog  tržišta

 Snežana Miladinović i Ljiljana Borišić

 

26.10. (sreda) od 17:00

Psihološko savetovalište

Termini će se odrediti u dogovoru sa pojedinačnim polaznicama