Konferencija za štampu povodom izdavanja publikacije

Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+
Uskraćivanje prava na dostojanstven rad

održana je u Medija Centru  22. novembra 2017. godine.

Publikacija u PDF formatu

Saopštenje za medije

Video sa konferencije

B&F: Žene u Srbiji, iako su kvalifikovanije, zarađuju 11 odsto manje od muškaraca

Rodna nejednakost na tržištu rada u Srbiji nije nepoznata činjenica, ali publikacija koju je priredilo Udruženje “Žene na prekretnici”, u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu, jedinstvena je po pristupu i prva koja ovu problematiku prikazuje po starosnim kategorijama. “Upoređivanjem položaja žena, starih 45 i više godina, sa mlađim i starijim muškarcima, ali i sa […]

KUĆA DOBRIH VESTI: Gde su žene na tržištu rada u Srbiji

BEOGRAD – Žene u Srbiji u proseku su kvalifikovanije od muškaraca, ali plaćene manje, tako da bi na 250 “muških” radnih dana morale da rade još 40 kako bi premostile raskorak od 11 odsto i ostvarile zaradu kao kolege istih radnih katateristika. Neravnopravnost na tržištu rada pogađa sve žene, ali najugroženije su pripadnice srednje i […]

Izveštaj sa predstavljena publikacija o  ženama starosti 45+ na tržištu rada u Medija centru, sreda, 22. novembar, 2017.

PREDNJAČE U ZNANJU, ZAOSTAJU U ZARADAMA Dvostruka diskriminacija lišava žene srednjih i starijih godina prava na dostojanstven rad Žene u Srbiji u proseku su kvalifikovanije od muškaraca, ali plaćene  manje,  tako da bi na 250 “muških” radnih dana morale da rade još 40 kako bi premostile raskorak od 11 odsto i ostvarile zaradu kao kolege […]

Galerija