Početak saradnje Žena na prekretnici sa Nacionalnom službom za zapošljavanje– Filijala za grad Beograd

Beograd, 15. mart 2016. – Predstavnice Udruženja Žene na prekretnici potpisale su danas Protokol o poslovno-tehnickoj saradnji sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje-filijala za grad Beograd, u 10 sati, u zgradi Kolarčeve zadužbine, na Studentskom trgu br. 5, u Beogradu.

Ovim potpisivanjem zvanično je počeo program  prvog beogradskog  Sajma ženskog preduzetništva.

Potpisivanje Protokola predstavlja početak  saradnje između Nacionalne službe za zapošljavanje i Žena na prekretnici. Tako će se ubrzati proces osnaživanja žena koje su se našle na životnoj prekretnici gubitkom posla u kasnijoj fazi karijere. Naime, NSZ u svojoj evidenciji ima veliki broj potencijalnih polaznica dvomesečnog ciklusa osnaživanja žena koji Udruženje sprovodi.

Sem što je veoma brojna, možda i najbrojnija u statističkim podacima koji se odnose na tržišta rada, ova demografska grupa označena je i u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja kao posebno ranjiva. Upravo to je i bio motiv inicijatorkama Udruženja da se lično i profesionalno angažuju na rešavanju ovog krupnog, a često zanemarenog problema. Prisustvom ovom potpisivanju, predstavnici  Skupštine grada, Ministarstva privrede, privrednih komora i medija ukazali su i na važnost ove inicijative.

Sa svoje strane, posle nedavno uspešno završene pilot-faze, Udruženje Žene na prekretnici spremno je da, u saradnji sa dosadašnjim partnerima, u najkraćem roku započne novi ciklus osnaživanja, u vidu dvomesečnih obuka za grupe od dvadesetak polaznica. Planom rada za 2016. godinu predviđeno je oko deset ovakvih ciklusa.

Obuke se održavaju u Kući ljudskih prava i demokratije u centru Beograda.