Razmatrajući dosadašnja iskustva, sumirani su rezultati i  isplanirane  naredne aktivnosti,  dogovoreni  su sledeći koraci u realizaciji drugog ciklusa radionica i ekonomskog aktiviranja nezaposlenih žena.
U radu skupa učestvovali su koordinatori projekta:
Snežana Milisavljević, predsednica Skupštine Udruženja Putokaz Kragujevac i ovlašćeno lice
Dejan Milošević, direktor, Centar za razvoj gradjanskog društva PROTECTA, Niš
Ljiljana Petrović, predsednica Upravnog odbora, Udruženje Laris, Čačak
Biljana Petrović, predsednica udruženja Miona i registrovani zakonski zastupnik

Gosti/saradnici:
Dubravka Velat, konsultantkinja za monitoring i evaluaciju, agencija VELAT
Gordana Bekčić Pješčić, konsultantkinja za komunikacije
Članovi Upravnog odbora UŽnP.

Na sastanku je dogovoreno:

  • Formiranje prvog udruženja polaznica edukativnog programa iz ovog projekta, koju organizuje Protecta, u NIšu;
  • Okrugli sto sa privrednicima na temu unapredjenja ravnopravnosti u oblalsti rada i zapošljavanja, koji organizuje Udruženje Laris, u Čačku;
  • Inoviranje programa, u smislu prilagođavanja lokalnim potrebama i pružanju što praktičnijih obuka (odabir predavača, mesto i satnica održavanja, izlasci na teren i sl);
  • Drugi ciklus radionica počinje da se realizuje krajem februara i početkom marta u planiranom trajanju od dva meseca;
  • Uporedo sa tim, počinje i realizacija ekonomskog angažovanja i aktiviranja žena kroz udruživanje, započinjanje poslova, zapošljavanje.

Naredni sastanak koordinatora je planiran za april/maj, da bi se ocenili rezultati drugog ciklusa radionica kao i prvi rezultati aktivnosti vezanih za ekonomsko angažovanja žena.

Prema planu projekta, predvidjen je i završni sastanak u oktobru/novembru kako bi se analizirali dostignuća projekta i posebno identifikovali uspešni primeri ekonomskog angažovanja nezaposlenih žena.