Glavni oblik podrške ženama su naše besplatne obuke – seminari i radionice. Svaka polaznica ima priliku da tokom dva meseca pohađa ciklus od osam dvočasovnih informativnih i praktičnih sesija.

Teme smo izabrale tako da obuhvataju sve izazove sa kojima se naše polaznice sreću na prelazu od prethodnog posla do budućeg radnog angažmana.

Zašto obuke?

Grupne obuke licem u lice su najbolji način da se naše polaznice uvere da nisu ni same ni usamljene u nezavidnoj situaciji koja ih snalazi. Redovnim učešćem u obukama, one postepeno saznaju mnogo bitnih informacija, u interakciji sa predavačima i drugim polaznicama otkrivaju svoje snage i prednosti, nauče da gledaju situaciju novim očima i stiču brojne nove kontakte, što im ne retko donosi i nove prilike i mogućnosti.

Najvažniji ishod obuka – uz nove veštine traženja posla i razvoja karijere – svakako je psihološki preobražaj polaznica. Od prvog grupnog susreta, one otkrivaju  da i u takvim izazovnim okolnostima zapravo imaju ogromnu šansu za ukupan životni boljitak.

Kako teku ove obuke?

Dvočasovne sesije održavamo jednom nedeljno, posle radnih sati, u centru grada, u prijatnom i fleksibilnom prostoru koji je lako naći. Uz lako osveženje u pauzama rada,  kroz primere i vežbe i stalnu interakciju sa prisutnima, predavači postižu ne samo stalnu razmenu znanja, već i visok stepen motivacije polaznica.

Koje teme se obrađuju tokom obuka?

Teme zavise od toga da li je u pitanju osnovni dvomesečni ciklus obuka, ili je reč o ad hoc predavanjima koja organizujemo van tog standardnog programa.

Da li je rad tokom obuka jedino što se očekuje od polaznica?

Ne opterećujemo ih visokim zahtevima, jer znamo da imaju mnogo izazova koje moraju da rešavaju u toj fazi. Neke se bore sa oskudicom, neke sa gubitkom identiteta, neke sa strahom od neizvesnosti, neke sa pravnim nedoumicama. A neke od njih sa svim tim zajedno.

Zbog toga program ne sme da ih optereti. Istovremeno, bitno je da ih angažuje, pa zato imamo  aktivnosti koje su deo procesa, a koje one treba da obave između sesija.

Dobijaju i raznovrsne radne materijale koje mogu da koriste i posle završetka ciklusa obuka, za svoj trajni boljitak.

Kakav je uobičajeni ishod obuka?

Kod naših polaznica, demoralisanost i strah vrlo brzo ustupaju mesto nadi, radoznalosti i odlučnosti. Pojedinačno, one se detaljno upute u svoja prava, steknu psihološku sigurnost i nauče najsavremenije tehnike ličnog i profesionalnog razvoja.

Usput se formiraju i nova poznanstva i prijateljstva i nastaje zajednica iz koje svaka od njih crpi energiju i nadahnuće. Tako nastaje i raste mreža kontakata, koja je i za nas i za njih izvor novih poslovnih i ličnih mogućnosti.

Ko su predavači?

Teme iz osnovnog ciklusa obično drže naše članice-osnivači Udruženja, koje su upravo kroz  lične životne i poslovne izazove i došle na ideju da podele svoja raznovrsna iskustva sa ženama koje takve izazove sada moraju da rešavaju.

Sve naše sesije dakle, uz konkretne i praktične ideje i savete, odlikuje i visok stepen empatije predavača, što posebno doprinosi uspešnosti programa.

Kakvi su rezultati ovih obuka?

Jedini za sada raspoloživi rezultati potiču iz pilot faze projekta. Treba naglasiti da je inicijalna grupa polaznica formirana paralelno sa pilot-fazom, tako da je njena brojnost rasla što je program više odmicao. Ta činjenica u izvesnoj meri  nepovoljno utiče na rezultate.

Uprkos izazovnim okolnostima u kojima se nalaze, naše polaznice u pilot fazi učestvovale su u proseku u više od polovine sesija. Takođe, svaku sesiju u proseku pohađalo je preko pola članstva inicijalne fokus grupe.

Prilikom ocenjivanja, ispitivali smo utiske polaznica prema standardnim merilima – po relevantnosti, obuhvatu teme, kvalitetu predavača, ravnoteži sadržaja i primenljivosti obuke. Prosečna ocena svih obuka iz pilot faze je vrlo visoka. Detalje sadrži izveštaj o radu za 2015. godinu.