Prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu. pod zlostavjanjem se podrazumeva:

 • svako aktivno i pasivno ponašanje prema zaposlenom kod poslodavca,
 • koje se ponavlja,
 • a koje predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i
 • koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada, ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos.

Izvršiocem zlostavljanja smatra se poslodavac ili odgovorno lice kod poslodavca.

Ako postoji velka verovatnoća da će mobing prethodi dobijanju otkaza,  postupak zaštite od zlostavljanja na radu teče nasledći način:

 1.  Prvo se obaćate neposrednom rukovodiocu – pismenim zahtevom za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, koji mora biti obrazložen odnosno morati navesti iz kakvog njegovog ponašanja je vidljivo to zlostavljanje. Taj zahtev uz vašu saglasnost može podneti  I sindikat;
 2. Poslodavac po prijemu tvog zahteva u roku od 3 dana može da predloži posredovanje a da obe strane sporazumno odrede posrednika  u cilju mirnog rešavanja ovog postupka. Postupak posredovanja je hitan, u njemu mogu učestvovati i predstavnici sindikata I postupak je zatvoren za javnost;
 3. Postupak posredovanja završava se u roku od 8 dana od izbora posrednika a MOŽE TRAJATI NAJVIŠE 30 DANA;
 4. Postupak posredovanja nije uspeo ako strane u sporu ne izaberu posrednika ili ne dođe do sporazuma poslodavca I zaposlenog;
 5. Pravo na podnošenja zahteva za zaštitu od zlostaavljanja kod poslodavca ZASTAREVA U ROKU OD 6 MESECI OD DANA KADA JE ZLOSTAVLJANJE POSLEDNJI PUT UČINJENO;
 6. I poslodavac može biti zaštićen ukoliko zaposleni zloupotrebi svoje pravo na zaštitu od zlostavljanja što se dokazuje u navedenom postupku;
 7. POKRETANJE POSTUPKA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA, KAO I UČEŠĆE U TOM POSTUPKU NE MOŽE BITI OSNOV ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ILI NA DRUGI NAČIN POGORŠANJA RADNOPRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENOG. IZ TOGA PROIZILALI DA SE ZAPOSLENOM U ROKU OD NAJVIŠE 30 DANA – NE MOŽE DATI OTKAZ UGOVORA O RADU;
 8. I najzad u zakonskim rokovima zaposleni može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom radi utvrđenja da je pretrpeo zlostavljanje; zabranu vršenja ponašanja koje predstavlja zlostavljanje i uklanjanja posledica zlostavljanja, naknadu materijalne i nematerijalne štete i objavljivanja presude.