Demografski trendovi i tržiste rada,  V. Nikitović

Stariji radnici na tržištu rada

Strateški pristup problemima starijih radnika I. Sekulović

Publikacija „Žene i muškarci u Republici Srbiji“

Izveštaj o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji za 2019. godinu

Mere aktivne politike zapošljavanja iz ugla žena 45+

Zatvaranje kruga: položaj žena na tržištu rada na početku i kraju karijere

Ekonomsko osnaživanje:prepreke i izazovi sa kojima se suočavaju nezaposlene žene 45+ na tržištu rada

Ekonomski efekti usled manjeg učešća žena na tržištu rada