Dva ženska udruženja potpisala Memorandum o saradnji

Beograd, 12. oktobra – Udruženje poslovnih žena Srbije i udruženje Žene na prekretnici ozvaničila su sinoć saradnju, potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

dsc_0023Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović Pantić i predsednica udruženja  Žene na prekretnici Miroslava Perišić zvanično su potvrdile spremnost i volju da saradjuju na  zajedničkom cilju ekonomskog osnaživanja žena i smanjenja rodnog jaza na tržištu rada.

“Za razliku od brojnih drugih memoranduma o saradnji koji se prvo potpišu, a onda se pronalaze načini kako da se saradjuje, mi smo prvo počeli da saradjujemo, a onda potpisali Memorandum o saradnji”, navela sa Popović Pantić.

Posle svečanog potpisivanja Memoranduma u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu, prva žena srpskih poslovnih žena istakla je da je cilj ove saradnje da se umreže žene koje su aktivne u poslu – preduzetnice sa ženama koje su u godinama da mogu da budu radno aktivne, imaju kapacitete i volju da rade, ali su se, iz raznoraznih razloga, našle na “životnoj prekretnici”.

Prema njenim rečima razmotrene su mogućnosti da zainteresovane preduzetnice uposle odredjene profile ovih žena “tim pre što one imaju veliko radno i životno iskustvo” za razliku od mladih koji su stalno u potrazi za boljom poslovnom ponudom i koji mogu da budu veliki trošak za firme pošto se u njihovu obuku  mnogo uloži, a oni “odlepršaju dalje”.
Popović Pantić je dodala da medju ženama na prekretnici ima i žena koje sebe prepoznaju kao preduzetnice i koje žele da imaju sopstveni biznis, a gde članice Udruženja poslovnih žena Srbije mogu mnogo da pomognu, pre svega kroz mentorstvo.

S jedne strane početnice mogu da, kroz razmenu informacija, dobiju iskustvena znanja, ali  kako je “mentorstvo obostrani proces i mentorke mogu mnogo da nauče od mentorisanih lica”.

imag0334Prva dama Žena na prekretnici, Perišić, je navela da je velika čast ovom mladom udruženju žena da jedno Udruženje koje postoji 18 godina i okuplja veliki broj srpskih preduzetnica, “izrazi želju za saradnjom”.

“To je priznanje našim naporima za osnaživanje žena koje su ostale bez posla, garancija da će preduzetništvo kao element našeg programa ojačati i dobiti na kvalitetu, a uključivanje poslovnih žena je dokaz da žene mogu da se umreže, okupljaju, razmenjuju iskustva i budu potpora jedna drugoj u poslovanju”, navela je Perišić.

imag0322Perišić je podsetila da udruženje Žena na prekretnici postoji gotovo godinu dana i da je početkom septembra krenuo novi jesenji dvomesečni ciklus besplatnih radionica u koji su uključene 52 žene sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Većina žena se prijavila za novoosnovano savetovalište za preduzetništvo koje će biti jedno od puteva saradnje dva udruženja, navela je Perišić i čestitala jednoj od polaznica novog, četvrtog ciklusa radionica Zvezdani Doslov Kokorus koje pre pet dana, zvanično, postala nova preduzetnica u delatnosti biljne apoteke, a zahvaljujući sredstvima  Razvojne agencije Srbije .

imag0310Osvrnuvši se na probleme poslovanja u Srbiji, Popović Pantić je navela da je glavni problem kako pribaviti početni kapital.

“Nisu banke jedine institucije koje treba da ponude sredstva, nama ovde nedostaju mikrofinansijske organizacije, a mi još uvek nemamo ni zakon o mikrofinansiranju”, ukazala je Popović Pantić.

Ona je dodala da je izrada zakona u toku i da se očekuje da će zakon poboljšati taj aspekt preduzetništva i pristupa izvorima mikro finansiranja uvodjenjem štedno-kreditnih zadruga koje bi odobravale do 10.000 evra za otpočinjanje mikrobiznisa.

Popović Pantić je podsetila na nove programe Razvojne agencije Srbije koji predvidjaju bespovratna sredstva za početnike u biznisu i navela da “novajlije” obično sačeka dodatni problem – pristup tržištu i domaćem potrošaču.

“Online poslovanje, kao mogućnost, ne traži velike troškove i dosta je popularno i sve je veći broj žena koje znaju kako se radi u online okruženju, a tu ja vidim i medjugeneracijsku saradnju sa mladima”, rekla je Popović Pantić.

Prema njenim rečima ne treba zanemariti ni problem nedostatka informacija s kojima se početnici suočavaju, loše umreženosti i nedostatka “socijalnih kontakata” medju našim poslovnim ljudima.

Mirjana Kalinić Šakotić

Održano prvo finansijsko savetovalište jesenjeg ciklusa

Prvo finansijsko savetovalište jesenjeg ciklusa održano je 06.10.2016.g  i tematski je podeljeno u dva dela.
U prvom delu su naše saradnice Jovanka Trifunović i Marija Pilaš , koje su ceo radni vek radile u bankarskom sektoru, polaznicama pružile korisne informacije o aktuelnim kreditnim linijama i drugim oblicima podrške koje ženskom preduzetništvu pružaju banke i druge finansijske organizacije i asocijacije.
U drugom delu su Slavica Rakić i Tanja Ćurčić govorile o uslovima i prednostima ulaganja u penzijske fondove i osiguravajuća društva. Polaznice su imale brojna pitanja za ove predavače, pre svega iz razloga nedovoljnog poznavanja svih uslova ulaganja u životno osiguranje, a još više zbog nepoznavanja načina funkcionisanja penzijskih fondova i prednosti ulaganja u ove finansijske institucije.
Sve pružene informacije su bile jako interesantne i korisne, o čemu govore i najviše ocene koje su polaznice dodelile u našim evaluacionim obrascima.

Održano prvo preduzetničko savetovalište u jesenjem ciklusu

Prvo preduzetničko savetovalište u jesenjem ciklusu programa Udruzenja održano je 05.10.2016.godine.

img_6853Savetovalište je vodila Snežana Nikolić, dugogodišnji trener, mentor i konsultant iz ove oblasti.
Ona je kroz brojne primere iz života i prakse pokušala da polaznicama ukaže na sve pozitivne i negativne strane koje karakterišu ulazak u avanturu koja se zove privatno preduzetništvo.

 

img_6859Sam početak se odnosio na motivaciju, zatim je govorila o poslovnim idejama, postavljanju ciljeva, a nakon toga o samom preduzetništvu, načinu i modelima  upravljanja sopstvenom firmom i svim ostalim bitnim uslovima koji utiču na uspešno poslovanje.

Cilj savetovališta je bio da polaznicama pruži što više važnih informacija, kako bi na realan način mogle da sagledaju šta ih sve čeka ukoliko se opredele za otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Predavač je posebno istakla da veliki novac nije neophodan uslov za pokretanje sopstvenog biznisa, potrebna je pre svega čvrsta odluka da se preuzme sudbina u svoje ruke, da se realizuju neki snovi i ideje, da se hrabro i sa pozitivnim stavom krene u tu avanturu, da se u posao unese neka nova ideja i lični pečat, kao i da se radi u skladu sa zakonom, uz poštovanje  moralnih principa.

12.10.2016.g. održan je drugi deo preduzetničkog savetovališta, koji je tematski predstavljao logičan sled prvom savetovalištu održanom 05.10.2016.g.img_6890

img_6885 Koncept drugog dela zasnivao se na pružanju neophodnih informacija o Biznis planu , pravnoj formi preduzetničke firme, postupak registracije i poreski tretman određenog oblika preduzetništva.

Predavač Snežana Nikolić upoznala je polaznice sa osnovnim karakteristikama i elementima biznis plana. Dala je hronološki prikaz postupka za izradu biznis plana, ukazujući na značaj i povezanost pojedinih faza, pri čemu je kroz određene primere iz prakse pokušala da im približi i pojasni pojedine postupke. Takođe je posebno skrenula pažnju na činjenicu da biznis plan treba da bude realan, da se piše iskreno, pri čemu je potrebno sagledati sve raspoložive resurse, istražiti tržište, ponudu i tražnju, potencijalnu konkurenciju, dobavljače i investitore, uz neophodnu konsultaciju relevantnih stručnjaka iz ove oblasti.

Predavač Dušica Milenković, govorila je o pravnim formama preduzetništva, kao i o mogućim pozitivnim ili negativnim efektima određenih oblika organizovanja preduzetničkih aktivnosti. Detaljno je objasnila polaznicama postupak registracije preduzetničke radnje/agencije u APR, pri čemu je navela i koja je dokumentacija potrebna za registraciju i početak rada preduzetnika. Takođe, je objasnila kakav je poreski tretman pojedinih oblika organizovanja i koje su sve postojeće poreske obaveze koje preduzetnik mora da ukalkuliše u svoj biznis plan i  u kojim rokovima mora da ih izmiruje.

Zaključak svih prisutnih je da su polaznice dobile puno korisnih informacija, preko kojih su im navedeni predavači pokušali na jasan i dobronameran pristup, ukazati na sve okolnosti koje čine suštinu preduzetništva.

Razgovor sa preduzetnicama-snaga i ohrabrenje

media-share-0-02-05-5efea769f55e4a4dd26a0ac37ca21ebba39a2b25f048e2a787d9c3d7d174c410-picture-copy

Ako je razgovor sa preduzetnicama, održan 27. septembra 2016.  parametar za uspeh, onda bi se  jesenji ciklus radionica Udruženja Žene na prekretnici već mogao proglasiti uspešnim. Jer, susret preduzetnica, članica Udruženja poslovnih žena Srbije, sa nezaposlenim damama, sa ili bez preduzetničkog iskustva, bio je svojevrsni pokazatelj ženske snage, energije i posvećenosti.

Mirjana Lukić, direktor Agencije za zapošljavanje ‘’Mirna kuća’’, Miroslava Jovanović, vlasnica ‘’Noveksa’’, firme za proizvodnju kožne galanterije i Tatjana Jevđović, osnivač d.o.o ‘’Beauty Imagini’’ govorile su učesnicama radionice o vlastitim preduzetničkim iskustvima.

media-share-0-02-05-965bd38e14e0fd5c2d639f74ccfde5bc7635153c1bc4a3184118fb0f366f3e61-picture-copymedia-share-0-02-05-cd60807fe1f79fea2e2fda134de31570d743c823c0dbc01e6e226571d153a85d-picture

Njihove poruke bile su jasne: Rizik započinjanja posla jeste veliki, ali neodlučnost, čekanje i prepuštanje sudbiji mnogo je lošija opcija. Životno iskustvo velika je prednost, kao  i članstvo u udruženjima žena, jer ono daje snagu i energiju za nove poslovne ideje i poduhvate.

Raspored rada savetovališta za period septembar/oktobar 2016

Savetovališta se održavaju u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4 

Pravno savetovalište

 Zorica Ličina 21.09. (sreda) od 17:00
22.09. (cetvrtak) od 11:00
28.09. (sreda) od 17:00
29.09. (cetvrtak) od 11:00

Preduzetničko savetovalište

Snežana Nikolić 5.10.(sreda) od 17:00 
12.10. (sreda) od 17:00h

Finansijsko savetovalište

Kreditne linije banaka i drugih finansijskih institucija

Jovanka Trifunović i Marija Pilaš

 Fondovi, osiguravajuća društva

Slavica Rakić i Tanja Ćurčić 

6.10. (cetvrtak) od 11:00
Programi podrške države/RAS, Fond za razvoj

 Ljiljana Marković (RAS)

20.10. (cetvrtak) od 11:00
Ostvarivanje prava na akcije iz privatizacije i funkcionisanje finansijskog  tržišta

 Snežana Miladinović i Ljiljana Borišić

 

26.10. (sreda) od 17:00

Psihološko savetovalište

Termini će se odrediti u dogovoru sa pojedinačnim polaznicama

 

 

 

Raspored radionica  za period septembar/oktobar 2016.godine

Radionice se održavaju u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4. od 17:00 do 19:00 sati.

13.septembar

utorak

Psihološka orijentacija i podrška:

„Životna kriza – šansa ili gubitak“

Psihofokus, Udruženje psihologa

redovni program
15.septembar

četvrtak

 Specijalna psihološka radionica:

“Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave”

Predavač: Vesna Čekić, psiholog          new                          

dodatni program
20.septembar

utorak

Upravljanje karijerom:

„Kako prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla“

Predavač: Ružica Zorkić-Radičević  i Tijana Sekulić

redovni program
22.septembar

četvrtak

Specijalna psihološka radionica:

“ Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

Predavač: Vesna Čekić, psiholog        new

dodatni program
27.septembar

utorak

Razgovor sa uspešnim preduzetnicama

 

***očekuje se potvrda učesnica

redovni program
4.oktobar

utorak

Lični razvojni plan:

„Alati i tehnike za razvoj karijere”

Predavač: Tijana Sekulić i Ružica Zorkić-Radičević

redovni program
11.oktobar

utorak

Otkrijete svoje preduzetničke osobine:

„Osobine važne za preduzetništvo”

Predavač: Tijana Sekulić

redovni program
19.oktobar

sreda

Upravljanje životom:

„Kako da živite bolje, kada sve ide loše”

Predavač: Maja Vujović

redovni program

attention

počinje u 17:30

25.oktobar

utorak

Finansijska podrška:

„Gde i kako do investicija za pokretanje posla”

Grupa autora – finansijskih stručnjaka

redovni program
28.oktobar

petak

Završna radionica

„Gde smo nakon dva meseca rada“

Polaznice ,predavači  i  organizatorke

redovni program

Novo u jesenjem ciklusu radionica!

Izlazeći u susret velikom interesovanju  polaznica, Udruženje Žene na prekretnici je u okviru ovogodišnjeg jesenjeg ciklusa, organizovalo dve specijalizovane psihološke radionice  sa temama: “Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave”  i  “ Donošenje odluka – korak po korak do cilja”.

 Radionice će biti održane 15. i 22.septembra u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4 u Beogradu, a vodi ih Vesna Čekić, psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zapošljavanja.

Promena termina radionica!

U dogovoru sa polaznicama druge grupe jesenjeg ciklusa odlučeno je da termin  budućih radionica bude objedinjen za obe grupe polaznica – svakog utorka tokom jesenjeg ciklusa, sa pocetkom u 17:00 sati u  prostorijama Kuće ljudskih prava, Kneza Milosa br 4.

Kako je iskazana  povećana potreba za radom savetovališta i održavanjem specijalnih radionica, uprava Udruženja obaveštava da su  termini predvidjeni za tu vrstu aktivnosti  sreda od 17:00 i četvrtak od 11:00 sati, u istom prostoru.

O konačnom rasporedu  rada  Psihološkog, Pravnog, Finansijskog i Preduzetničkog savetovališta   polaznice će  biti blagovremeno obaveštene  mejlom, a detaljne informacije, kao i do sada, moći će da pročitaju u objavama na sajtu Udruženja.

Uvodnom radionicom uspešno započet treći ciklus

Održana je prva radionica jesenjeg ciklusa obuka.

“Ličilo je na sastanak iz američkih filmova, predstavljanje, sedenje u krugu, vrlo zanimljivo i podsticajno”.

Ovim rečima  je jedna od polaznica opisala atmosferu na jučerašnjoj uvodnoj radionici  jesenjeg programa Udruženja “Žena na prekretnici”.  Uvodnom radionicom je započet treći ciklus programa namenjen ženama starijim od 45 godina koje su ostale bez posla, sa ciljem da se  ponovo društveno i ekonomski angažuju na novom poslu ili novoj karijeri.

Zajednicka

U grupi od 22 polaznice, koje su predložene od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijale za grad Beograd, nalaze se ekonomisti, psiholozi, tehničari, nutricionisti, knjigovođe,  farmaceuti, filolozi, pravnici, stomatolozi, arhiteke, a periodi nezaposlenosti krecu se od nedelju dana do nekoliko godina.  Upitane šta očekuju od programa, koji traje dva meseca i nudi kako radionice tako i individualna savetovališta, odgovorile su da očekuju osnaženje, psihološku podršku, edukaciju, proširenje vidika i nove informacije, kao i pomoć u realizovanju ideje pruduzetništva. Gotovo sve su istakle da se raduju novim poznanstvima i saradnji sa drugim zenama. “Osecam veliko olakšanje što sam u grupi sa sebi sličnima”, rekla je jedna od polaznica.

WP_20160906_19_12_09_Pro (2)

Za drugu grupu polaznica jesenjeg ciklusa, uvodna radionica se održava suutra, u  četvrtak 8. septembra  sa početkom u 11:00 sati, u ul. Kneza Miloša br. 4 u Beogradu.

Naše polaznice buduće preduzetnice!

Na prezentaciji koja je održana 17. avgusta u prostorijama Razvojne agencije Srbije – RAS, predstavljene su  ideje prve grupe budućih preduzetnika.

Četiri polaznice radionica u organizaciji Udruženja „Žene na prekretnici“ konkurisale su i uspešno završile obuke za započinjanje biznisa. Očekujemo da jednako  uspešno  završe   i  naredne faze projekta.
Želimo im puno sreće i uspeha u započinjanju novih poslova!

Detaljnije na :http://ras.gov.rs/sr/preduzetnici-konkurisu-idejama