Napravimo 46. korak na Putu ka promenama

Članice Mreže za podršku nezaposlenim ženama 45+, su u saradnji sa BeFem feminističkim kulturnim centrom, pokrenule onlajn kampanju u cilju javnog zagovaranja kako bi se ekonomski osnažile nezaposlene žene koje imaju 45+ godina.

Pratite naše stranice i napravite #46korak na #putkapromenama

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode„HELVETAS Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom  tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa

Okrugli sto u Aleksandrovcu

U Aleksandrovcu je 29. marta održan jedinstven okrugli sto na temu “Položaj žena na tržištu rada u opštini Aleksandrovac“, u cilju uspostavljanja dijaloga i saradnje između ključnih aktera u oblasti ekonomskog osnaživanja nezaposlenih žena.

Okrugli sto je organizovalo župsko Udruženja “Miona”, u okviru projekta “Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+”, koji realizuje „Mreža za podršku ženama 45+“, a finansira vlada Švajcarske. Udruženje “Miona” je jedna od članica Mreže, a skupu su prisustvovali predstavnici regionalnih i lokalnih institucija, kao i lokalnih ženskih udruženja.

Opširnije…

 

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode„HELVETAS Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom  tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa

Održane fokus grupe

U okviru projekta „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+”, u Kraguejvcu, Čačku i Aleksandrovcu održano je, do sada, 17 fokus grupa  i pri tome je razgovarano sa 117 nezaposlenih žena starijih od 45 godina.

Izveštaji sa ovih fokus grupa prikazuju  socijalno-ekonomski položaj žena, a takođe, govore i o izazovima sa kojima se one susreću na tržištu rada.

Saznanja i preporuke iznete u razgovorima sa ženama koristiće se u javnom zagovaranju kao i u medijskoj kampanji.

Izveštaji sa fokus grupa…

 

Projekat je dobio podršku projekta vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno duštvo“, program koji podržava švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovode „Helvetas Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative

O projektu „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“ na televiziji Kragujevac

U emisiji Mozaik Radio – televizije Kragujevac, Snežana Milisavljević iz udruženja Putokaz Kragujevac, koje je član Mreže za podršku ženama 45+, govorila je o projektu “Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+”.

Opširnije u prilogu RTK-a:

https://www.facebook.com/Mreza45plus/videos/929809147911804

Okrugli sto “Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, problemi i perspektive”

Okrugli sto „Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, problemi i perspektive“, sa akcentom na nezaposlene žene starije od 45 godina, organizovan je u oktobru, u Kragujevcu, od strane udruženja Putokaz Kragujevac, koje je član Mreže za podršku ženama 45+, a sve u cilju uspostavljanja dijaloga i saradnje između ključnih aktera, u oblasti zapošljavanja.

Okrugli sto je deo projekta „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“ koji u Srbiji realizuje Mreža za podršku ženama 45+ uz podršku Vlade Švajcarske, Građanske inicijative i organizacije Helvetas.

РТК | Незапослене жене старије од 45 година обухватити мерама активне политике запошљавања

Opširnije…

Osnaživanje žena starijih od 45 godina – put od nezaposlenosti do preduzetnice

Gotovo pola miliona žena u Srbiji, starijih od 45 godina i radno sposobnih, nema posao. Za poslodavce one su nepoželjna radna snaga, stara i slabo prilagodljiva stalnim promenama u savremenom poslovanju, objašnjavaju u Udruženju “Žene na Prekretnici”.

Opširnije u prilogu RTS-a:

https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4545605/zene-preduzetnice.html

Dosadašnje aktivnosti Mreže za podršku ženama 45+

U cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih žena 45+, odnosno obezbeđivanju uslova za njihovo lakše i brže zapošljavanje, realizuju se brojne aktivnosti u okviru javne kampanje koju vodi „Mreža za podršku ženama 45+“. Između ostalog, pripremljen je promotivni materijal, odnosno flajer, obavljeni su razgovori sa nezaposlenim ženama u Čačku, Kragujevcu i Aleksandrovcu u kojima su one iznele svoja iskustva u traženju posla, ali i predloge kako poboljšati njihov položaj. Sprovedena je i anketa preko FB stranice Mreže čiji rezultati će poslužiti kao argument za razgovor sa predstavnicima nadležnih institucija u okviru projekta „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“.

Opširnije…

Sastanak u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Članice Mreže za podršku ženama 45 + razgovarale su 1. jula u Beogradu sa predstavnicama Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog o problemima sa kojima se suočavaju nezaposlene žene starije od 45 godina u Srbiji, kao i o mogućnostima za njihovo prevazilaženje.

Opširnije…

Otpočeo novi projekat „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“

Projekat „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“dobio je podršku projekta vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno duštvo“, program koji podržava švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovode „Helvetas Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative.

Mreža za podršku nezaposlenim ženama 45+ realizovaće tokom narednih godinu i po dana projekat u okviru kojeg će, kroz proces javnog zagovaranja sa donosiocima odluka i drugim ključnim akterima, nastojati da utiče na poboljšanje ekonomskog položaja žena starijih od 45 godina koje su jedna od najranjivijih grupa na tržištu rada. „Mrežu 45+“ čine udruženja žena koja su kroz zajedničke aktivnosti u prethodnom periodu uticala na rešavanje ovog ekonomskog i društvenog problema. То su „Žene na prekretnici“ iz Beograda, kao nosilac projekta, zatim „Laris“ iz Čačka, „Putokaz Kragujevac“ i „Miona“ iz Aleksandrovca . Projekat traje 18 meseci, od januara 2021. godine do kraja juna 2022. godine.

Opširnije…

Članice udruženja koje čine „Mrežu 45+“

 

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode„HELVETAS Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom  tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa