Poštovane polaznice i članice, najlepše bismo vas zamolile da odgovorite na nekoliko sledećih pitanja.
  Podatke koje nam dostavite koristićemo isključivo za sagledavanje realne situacije i boljeg prilagođavanja programa vašim potrebama, a sve u cilju razvoja rada Udruženja.

  Unapred se zahvaljujemo na saradnji.

  Koji je nivo kvalifikacija bio zahtevan od vas tokom vašeg radnog staža

  Molimo vas da nas obavestite, na e-mail adresu Udruženja info@zenenaprekretnici.org, ukoliko:

  • nađete posao i da li posao odgovara vašoj stručnoj spremi
  • pokrenete sopstveni posao

  Izjava: Popunjavanjem i slanjem ove ANKETE potvrđujem da sam navedene podatke dala dobrovoljno i da sam saglasna da se koriste u okviru Udruženja „Žene ne prekretnici“. Udruženje će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu komunikacije sa članicama i bez posebne pisane saglasnosti neće ih obrađivati, koristiti u druge svrhe niti će ih obelodanjivati bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.