Otpočeo novi projekat

Podrška vlade Švajcarske ženama 45+

Žene starije od 45 godina u Srbiji su dvostruko diskriminisane, po polu i po godinama starosti. Teško se zapošljavaju iako su i dalje oslonac porodicama u kojima žive, brinu o starijima i deci, vode domaćinstva i od njih se najviše očekuje.

Mreža za podršku nezaposlenim ženama 45+ realizovaće tokom narednih godinu i po dana projekat u okviru kojeg će, kroz proces javnog zagovaranja sa donosiocima odluka i drugim ključnim akterima, nastojati da utiče na poboljšanje ekonomskog položaja žena starijih od 45 godina koje su jedna od najranjivijih grupa na tržištu rada. „Mrežu 45 +“ čine udruženja žena koja su kroz zajedničke aktivnosti u prethodnom periodu uticala na rešavanje ovog ekonomskog i društvenog problema. To su „Žene na prekretnici“ iz Beograda, kao nosilac projekta, zatim „Laris“ iz Čačka, „Putokaz Kragujevac“ i „Miona“ iz Aleksandrovca. Projekt traje 18 meseci, od januara 2021. godine do kraja juna 2022. godine.

Projekat „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“ dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno društvo“, program koji podržava švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovode „Helvetas Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi (2018), od milion žena starosne dobi 45-64 godine, gotovo polovina ne radi zato što su nezaposlene ili neaktivne. Među ženama koje i dalje traže zaposlenje (55.500 žena), najviše je onih koje su bez posla ostale zbog stečaja preduzeća (42,8%), žene koje su obavljale poslove privremenog ili sezonskog karaktera (38,3%), žene koje su imale sopstveni biznis koji su okončale (5,2%), kao i žene koje su iz drugih razloga ostale bez posla (13,7%). Gotovo 60% sada neaktivnih žena još uvek nije ostvarilo pravo na penziju i njihov ekonomski položaj i kvalitet života u trećoj dobi su pod velikim rizicima.

Položaj žena na tržištu rada je dodatno otežan usled izbijanja pandemije. Prema istraživanjima SeCons – grupe za razvojnu inicijativu, bez posla tokom vanrednog stanja u prvih mesec dana ostalo je oko 200.000 ljudi. Od ovog ukupnog broja, 70%, odnosno oko 140.000 su žene. Reč je o ženama koje su bile stalno zaposlene, zaposlene pod ugovorom, neformalno zaposlene (na pijacama i uličnim tezgama…)

Vlada Švajcarske realizuje projekat koji će tokom četiri godine podržati 100 organizacija građanskog društva u Srbiji. Cilj je veće učešće građana u procesu odlučivanja, tj povećanje građanskog aktivizma i unapređenje saradnje sa lokalnim samoupravama radi poboljšanja javnih usluga, ali i međusobno povezivanje organizacija građanskog društva i njihovo efikasnije delovanje.

Prema istraživanju Sektora građanskog društva u Srbiji u 2019. godini, samo 12 procenata ispitanika učestvovalo je u aktivnostima na lokalnom ili nacionalnom nivou. Građani su aktivniji na lokalnom nivou, njih 11 odsto, a gotovo tri puta manje građana učestvuje u aktivnostima na nacionalnom nivou, svega četiri procenta. Upravo iz tog razloga švajcarski projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ podržava aktivnosti koje će doprineti da se takva situacija promeni i da građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Zahvaljujući podršci projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno društvo“ očekuje se da će udruženja žena u Beogradu, Kragujevcu, Čačku i Aleksandrovcu uticati na donosioce odluka u lokalnim samoupravama ali i u nadležnim republičkim institucijama kako bi se kroz mere javne politike unapredio ekonomski položaj žena starijih od 45 godina.

Kroz dijalog sa predstavncima Nacionalne službe za zapošljavanje, Regionalnih privrednih komora, Regionalnih razvojnih agencija, i, pre svega, kroz mere nove Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost očekuju se i konkretni rezultati u cilju pokretanja promena za ekonomsko osnaživanja nezaposlenih žena starijih od 45 godina.

Tekst: Snežana Milisavljević, Udruženje Putokaz Kragujevac