Radionice u Čačku održane od 07.11. do 05.12.2019.god.

Objave u medijima:

članak objavljen u Čačanskom glasu, 13.decembra 2019

https://www.ozonpress.net/ekonomija/druga-sansa-za-zene-starije-od-45-godina/

Naziv projekta: “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji”

Radionice u Čačku su organizovane u saradnji udruženja “Žene na prekretnici” i udruženja građana Laris.

Udruženje građana Laris iz Čačka je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2014. godine u Čačku, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite. Osnovni cilj je poštovanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda u oblasti obrazovanja i zapošljavanja i povećanja socijalne uključenosti građana. Laris je posvećen: stvaranju i kreiranju uslova za participaciju posebno osetljivih grupa; promovisanju inovativnh modela u radu sa korisnicima; razvoju pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovnih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa (mladi, žene, samohrani roditelji, teško zapošljive grupe…).

Udruženje uspešno sarađuje sa:

– relevantnim nacionalnim i lokanim institucijama i organizacijama iz javnog i civilnog sektora – lokalne samouprave, NSZ, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, univerziteti, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, CSR, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku, Fondacija Ana i Vlade Divac,

Snaga prijateljstva Amity.

– Međunarodnim organizacijama: Delegacija EU u Srbijji, Nemačka razvojna saradnja GIZ
– Organizacijama civilnog društva iz okruženja: SKILLS Bosna I Hercegovina
– Nacionalnim i lokalnim medijima

Program radionica

Radionice Predavač Datum
1.Uvod/Psihološka:

„Da li je kriza-šansa ili gubitak“

Vesna Kovačević 7.11.2019.

 

2. Komunikacije:

„Slušam, ali ne čujem“

Mihailo Baković 12.11.2019

 

3. Komunikacije:

„Poslovna komunikacija“

Mihailo Baković 14.11.2019.

 

4. Zapošljavanje:

„U potrazi za poslom“

Ljiljana Petrović 19.11.2019.
5. Preduzetništvo:

„Zašto i kako postati preduzetnica“

Gorana Tanasković 26.11.2019.
6. Preduzetništvo:

„Otkrijte svoje preduzetničke osobine i oblike poslovanja“

Gorana Tanasković 28.11.2019.
7. Preduzetništvo/finansije:

„Programi podrške za početnike u poslovanju – start-up”

Ljiljana Petrović 3.12.2019.

 

8. Psihološka:

Kako prevazići krizu?  Razgovor sa polaznicama

Vesna Kovačević 5.12.2019.

 

Radionice su održane u  Čačku, ul. Cara Dušana bb, u Centru za stručno usavršavanje.

U radu radionica učestvovalo je 26 polaznica.

Najsnažniji utisci i komentari polaznica:

-Nisam ni znala da postoje tolike mogućnosti za zapošljavanje.
-Ohrabrena sam, nisam stara da tražim posao.
-Možda se nekada ohrabrim da nešto od ovoga primenim i promenim svoj život.
-Možda bismo sve mi žene ovde, nešto zajedno i mogle da uradimo.

Rezultati uspešnosti radionica mereni ocenama iz evaluacionih upitnika: