Finansijska podrška: „Gde i kako do investicija za pokretanje posla“

Obuka pruža osnovne informacije iz oblasti finansija, bankarstva, berzanskog poslovanja i fondovske industrije.

Polaznice dobijaju potreban radni materijal, sa izveštajem o radu investicionih i penzijskih fondova, koji se zajedno razmatraju. U sklopu materijala je i sažet prikaz informacija na temu različitih vidova eventualnih ulaganja u sopstveni posao.

Precizno se navode kreditne ponude poslovnih banaka, posebno krediti za početak poslovanja – start-up. Zatim, start-up krediti iz programa Fonda za razvoj – kreditna podrška za početnike (preduzetnike). Izdvojen segment čini Srpska asocijacija menadžera (SAM), kroz programe namenjene započinjanju sopstvenog posla.

Takođe, u okviru obuke, polaznice dobijaju korisne informacije o tome kako da na najracionalniji način raspolažu novčanim sredstvima koje su dobile u vidu otpremnina pri otpuštanju ili zaostalih isplata ili stečenih na neki drugi način, putem ulaganja u penzione fondove. Na taj način mogu ostvariti određene poreske olakšice ili taj deo eventualno plasirati/investirati u nove programe ili poslovne projekte.

Obuku izvode  predstavnici fondovske industrije i berzanskog poslovanja, kao i učesnica u radu radionica UŽNP Jovanka Trifunović, nekada zaposlena u sektoru bankarstva.