Kako da živite bolje, kada sve ide loše?

Na ovoj obuci analiziraju se sledeće teme: Kako iskoristiti životnu krizu da osnažite sebe i poboljšate svoje okruženje na najprirodnije načine, dostupne svakome? Kako da potom upravljate sobom i drugima, da biste ubuduće živeli kako želite?

Ova obuka namenjena je svakome koga pogađa savremena kletva – višak rada i manjak uspeha, ko je u stalnom rascepu između želja i obaveza, ko je još i žrtva nepravednih okolnosti, a ne nazire izlaz. Ove nedovoljno korišćene napredne životne i komunikacijske veštine omogućuju polaznicima da uzmu svoj život u svoje ruke i poboljšaju ga.

Tokom radionice polaznice uče kako da:

  • iskoriste životnu krizu da poboljšaju svoj život;
  • prepoznaju kulturološke obrasce kao „smetnje na vezama“ i trajno ih pobede,
  • „hakuju“ stara merila i vrednosti koja nas samo ograničavaju,
  • oslobode se stega koje ih sputavaju u ostvarivanju željenog života,
  • upotrebe savremene tehnologije da povrate sebe i ostvare svoje želje.

Upravljanje životom je samo skup naprednih životnih i komunikacijskih veština i nema razloga da ih polaznice što pre ne savladaju.

Predavač Maja Vujović živela je i radila na tri kontinenta, a tokom tri decenije karijere uspešno je rešila mnoge krupne profesionalne i životne izazove. Tokom radionice izlaže ne samo svoja iskustva i tehnike kojima je ovladala, već i najsavremenija naučna saznanja o tehnikama komunikacije i ponašanja u složenim sredinama i situacijama.