Upravljanje životom i karijerom. Lični razvojni plan!

Obuku vode:  dr Tatjana Mamula i  Jelena Kantar Kostić