Kako prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla

Cilj radionice je da se polaznice upoznaju sa alatima za apliciranje za posao. Predočavaju im se standardi koje treba da ispune – pisanje CV, motivacionog pisma, preporuka, kao i uobičajeni tok intervjua za posao. Tokom radionice, sastavljaju sopstvene prijave za posao, simulira se konkurs, intervju i izbor kandidata u procesu traženja posla. Radionica je interaktivna i polaznice su uključene u svaki korak obuke.

Radionicu vode: Tijana Sekulić i Ružica Radičević, CEFE treneri