„Upravljanje karijerom – CV i lični razvojni plan“

Cilj obuke je da omogući polaznicama da saznanja iz ovog ciklusa obuka pretoče u konkretne elemente svog daljeg profesionalnog razvoja.

Sadržaj obuke je podeljen u dva dela. U prvom delu je pregled aktivnosti, kako bi se polaznice uputile u tematiku i motivisale za budući razvoj. Razmatraju se mogućnosti, tehnike i alati koje polaznice imaju na raspolaganju i njihova spremnost za korišćenje istih.

U drugom delu, prezentuju se primeri iz prakse, kao i razgovor sa učesnicama na temu njihovih očekivanja na putu ličnog razvoja i razvoja karijere.

Obuku vodi  Maja Vujović, konsultant, trener i autor u sferi komunikacija