Psihološka orijentacija i podrška : „Životna kriza – šansa ili gubitak“

Ova obuka je nastala je i odvija se u saradnji sa udruženjem Centar za edukaciju i razvoj PsihoFokus, iz Beograda, koji je osmislio, organizovao i realizovao psihološke obuke (grupne i pojedinačne).

 Kratak prikaz sadržaja obuke:

  • kada kriza nastaje i čemu služi;
  • kako psihička kriza izgleda;
  • kako se ljudi suočavaju sa krizama;
  • mehanizmi prevladavanja;
  • individualne različitosti;
  • izvori energije i snage i kada kriza postaje šansa.

Teorijski deo je predstavljen u cilju razumevanja nastalih emocija, ali i prepoznavanja određenih simptoma u periodu trajanja krize, kako bi se osnažila lična odgovornost u prevazilaženju krize.

Model kružne emocionalne reakcije koristan je za razumevanje individulanih razlika u tumačenju spoljašnjih stimulusa, odnosno reakcija na promene u spoljašnjem svetu, koje motivišu na adaptaciju novonastaloj situaciji.

Obuku vode: Vesna Bajković, psiholog i Nadica Hegeduš, predsednik Psihofokusa.

Psihološko savetovalište, formirano u saradnji sa Psihofokusom,  omogućava pored grupnog, i individualni rad, zavisno od potreba polaznica.