Ženama srednje i starije dobi koje su ostale bez posla ili strahuju da bi to moglo uskoro da ih snađe, nudimo besplatni edukativan program osnaživanja. Time im pomažemo da prevladaju psihološka i druga ograničenja i savladaju veštine neophodne za aktivno upravljanje karijerom.

Program

Glavni oblik podrške ženama je naš besplatan program – radionice i savetovališta. Svaka polaznica ima priliku da pohađa redovne dvočasovne informativne i praktične radionica, i dobije podršku u psihološkom, pravnom ili preduzentickom savetovalištu.

Zašto radionice?

Grupne obuke licem u lice su najbolji način da se naše polaznice uvere da nisu ni same ni usamljene u nezavidnoj situaciji koja ih snalazi. Redovnim učešćem u radionicama, one postepeno saznaju mnogo bitnih informacija, u interakciji sa predavačima i drugim polaznicama otkrivaju svoje snage i prednosti, nauče da gledaju situaciju novim očima i stiču brojne nove kontakte, što im ne retko donosi i nove prilike i mogućnosti.

Kako teku ove radionice?

Dvočasovne radionice održavamo jednom nedeljno, u centru grada, u prijatnom i fleksibilnom prostoru koji je lako naći. Kroz primere i vežbe i stalnu interakciju sa prisutnima, predavači postižu ne samo stalnu razmenu znanja, već i visok stepen motivacije polaznica. Polaznice dobijaju i raznovrsne radne materijale koje mogu da koriste i posle završetka ciklusa obuka, za svoj trajni boljitak.

Koje teme se obrađuju tokom radionica?

Teme smo izabrale tako da obuhvataju sve izazove sa kojima se naše polaznice sreću na prelazu od prethodnog posla do budućeg  novog angažmana.

Kakav je uobičajeni ishod radionica?

Najvažniji ishod obuka – uz nove veštine traženja posla i razvoja karijere – svakako je psihološki preobražaj polaznica. Od prvog grupnog susreta, one otkrivaju  da i u takvim izazovnim okolnostima zapravo imaju ogromnu šansu za ukupan životni boljitak. Usput se formiraju i nova poznanstva i prijateljstva i nastaje i raste mreža kontakata, koja je i za nas i za njih izvor novih poslovnih i ličnih mogućnosti.

Ko su predavači?

Veliki deo tema iz osnovnog ciklusa drže naše članice-osnivači Udruženja. Uz to angažuju se i drugi stručni predavači  iz relevantnih polja rada. Uz konkretne i praktične ideje i savete, radionice odlikuje i visok stepen empatije predavača – s obzirom da su mnoge i sami prošli kroz slične poslovne izazove – što posebno doprinosi uspešnosti programa.

Kakvi su rezultati ovih radionica?

Pogledajte prezentacije na završnim radionicama, Naš rad u brojkama i Polaznice o nama.

Šta očekujemo?

Od žena koje se prijave da prođu naš program – osnaživanja za nastavak karijere – očekujemo da uvaže vreme i trud koji ulažu naše Udruženje, volonterke, partneri  i predavači, kao i druge polaznice programa. To podrazumeva da sa nama podele svoju aktivnu e-adresu i da odgovaraju na pozive za obuke i druge skupove koje dobiju od nas. Poželjno je da prisustvuju što većem broju radionica. Program je koncipiran tako da svaka radionica donosi novi set veština, pa je u interesu svake polaznice da učestvuje sa maksimalnom posvećenošću. Povremeno je, van radionice, potrebno popuniti obrasce koji nam pomažu da obuke što bolje prilagodimo potrebama polaznica. Posle radionice, dragocene su nam evaluacije, jer nam mišljenja polaznica pomažu da poboljšavamo naš program. Prilikom ocenjivanja, ispitivali smo utiske polaznica prema standardnim merilima – po relevantnosti, obuhvatu teme, kvalitetu predavača, ravnoteži sadržaja i primenljivosti obuke

Po završetku ciklusa radionica, poželjno je i da se polaznice na neki način uključe  u rad Udruženja – koristeći svoja znanja i umeća. Polaznice mogu podržati ideje Udruženja na društvenim mrežama i proširiti  saznanje o našim aktivnostima preko svojih kontakata na Facebooku i LinkedInu.