Program radionica plus savetovališta

Cilj: Program radionica plus savetovališta namenjen je ženama suočenim sa gubitkom posla, u životnom dobu 45 godina plus, da bi se ponovo ekonomski i društveno angažovale.

Trajanje: 19.februar – 04.juni 2019. godine.

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša broj 4, u Beogradu

Vreme: Radionice – utorkom i/ili četvrtkom od 17 do 19h

Savetovališta – četvrtkom od 16 do 19h

Radionice plus savetovališta

 

Predavač

 

Datum
1.Uvod:

„Šta je Program 16 plus“

Udruženje žene na prekretnici (UŽNP)  i Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

19.02.

2. Psihološka:

„Životna kriza – šansa ili gubitak“

Vesna Bajković psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

26.02.

3. Komunikacije:

„Slušam ali ne čujem“

Lela Saković, Consulting, direktor i trener,OpenIt doo/NVO Naše pravo

05.03.

4. Preduzetništvo/finansije:

„Programi podrške za početnike u poslovanju – start-up”

Ljiljana Marković,

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd

 

 

07.03.

5. Zapošljavanje/komunikacija:

„Kako prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla”

Ružica Zorkić-Radičević, CEFE  trener i novinar

Miloš Turinski, kompanija Infostud

12.03.

6. Komunikacije:

Osnovi poslovne komunikacije

Nevena Savić, korporativne komunikacije, Infostud  

14.03.

7. Psihološka:

„Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave”

 Vesna Čekić, psiholog,Psihološki krugovi

19.03.

 

8. Zapošljavanje:

„Pomoć i podrška u traženju posla“

Maja Vujović, vlasnik i direktor, Compass Communications

21.03.

od 17:30h

 

9. Psihološka:

„Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

Vesna Čekić, psiholog,, Psihološki krugovi

26.03.

 

10. Psihološki Test

Psihološka procena profesionalnih interesovanja i radnih potencijala

Vesna Čekić, psiholog,Psihološki krugovi

28.03.

11.Preduzetništvo:

„ Mrežni marketing”

Olga Cvetanović, profesor dr ekonomije  

02.04.

 

12.Psihološko savetovalište:

Stres i greške u mišljenju

Vesna Čekić, psiholog,Psihološki krugovi

 

04.04.

13. Zapošljavanje:

„Iz ugla poslodavca”

Marić Radmila, pravnik,Kuehne+Nagel, HR menadžer

Ljiljana Pavlović, Unija poslodavaca

 

16.04.

 

14. Psihološko savetovalište:

Disfunkcionalno mišljenje i ponašanje

Vesna Čekić, psiholog, Psihološki krugovi

18.04.

 

15. Preduzetništvo:

„Šta treba znati kada se počinje

sopstveni biznis”

Snežana Nikolić,  konsultant i trener  

23.04.

16. Preduzetništvo:

„Osobine važne za preduzetništvo“

 

Tijana Sekulić, CMC konsultant i trener,preduzetnica, vlasnica agencije,  At Consulting

 

25.04.

 

17.Preduzetnistvo/Društvene mreže:

„Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe“

Bojana Ćirić, kompanija Infostud  

07.05.

18. Psihološko savetovalište:

Samomotivisanje, fokusiranje

Vesna Čekić, psiholog,Psihološki krugovi

 

 

09.05.

19. Preduzetništvo:

Internet kao “poslodavac“

 

Milena Petrović, arhitekta

Daniele Pejčić, prevodilac

Nađa Mandić, istoričar umetnosti

 

14.05.

 

20. Psihološko savetovalište:

Psihološki model komunikacije

Vesna Bajković, psiholog,Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

16.05.

21. Zapošljavanje:

Radionica o LinkedIn-u

Maja Vujović, vlasnik i direktor, Compass Communications  

21.05.

od 17:30h

22. Psihološko savetovalište:

Osnovne životne pozicije i jedinice pažnje

Vesna Bajković, psiholog,Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

 

23.05.

23. Upravljanje životom:

„Kako da živite bolje, kada sve ide loše?“

Maja Vujović, vlasnik i direktor, Compass Communications  

28.05.

od 17:30h

24. Psihološko savetovalište:

Kapaciteti za promenu

Vesna Bajković, psiholog,Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

 

30.05.

25. Završna:

„Da li smo postigli cilj?”

UŽNP  

04.06.

 

 

PRETHODNI CIKLUSI

Cilj: Program radionica plus savetovališta namenjen je ženama suočenim sa gubitkom posla, u životnom dobu 45 godina plus, da bi se ponovo ekonomski i društveno angažovale.

Trajanje: 18. septembar – 18. decembar 2018. godine

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša broj 4, u Beogradu

Vreme: Radionice – utorkom i/ili četvrtkom od 17 do 19h

Savetovališta – četvrtkom od 16 do 19h

Radionice plus savetovališta Predavač Datum
1.Uvod:

„Šta je Program radionica plus savetovališta“

Udruženje žene na prekretnici (UŽNP)  i Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje 18.09.
2. Psihološka:

„Životna kriza – šansa ili gubitak“

Vesna Bajković psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

25.09

3. Komunikacije:

„Slušam ali ne čujem“

Lela Saković, Consulting, direktor i trener,OpenIt doo/NVO Naše pravo 02.10.
4. Preduzetništvo:

„Mrežni marketing“

Olga Cvetanović, Profesor dr.ekonomije 04.10.
5. Zapošljavanje/komunikacija:

„Kako prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla”

Ružica Zorkić-Radičević, CEFE  trener i novinar

Miloš Turinski, kompanija Infostud

09.10.
6. Komunikacije:

Osnovi poslovne komunikacije

Nevena Savić, korporativne komunikacije, Infostud 11.10
7. Psihološka:

„Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave”

Vesna Čekić, psiholog,Psihološki krugovi 16.10.

 

8. Zapošljavanje:

„Pomoć i podrška u traženju posla“

Maja Vujović, vlasnik i direktor, Compass Communications 18.10.

Od 17:30h

9. Psihološka:

„Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

Vesna Čekić, psiholog,, Psihološki krugovi 23.10.

 

10. Psihološki Test

Psihološka procena profesionalnih interesovanja i radnih potencijala

Vesna Čekić, psiholog,Psihološki krugovi 25.10.
 11.Preduzetništvo:

„Osobine važne za preduzetništvo”

Tijana Sekulić, CMC konsultant i trener,preduzetnica, vlasnica agencije,  At Consulting  

30.10.

 

12.Psihološko savetovalište:

„Stres i greške u mišljenju”

Vesna Čekić, psiholog, Psihološki krugovi

 

01.11.
13. Preduzetništvo:

„Šta treba znati kada se počinje

sopstveni biznis”

Snežana Nikolić, konsultant i trener  

06.11

 

14. Psihološko savetovalište: „Disfunkcionalno mišljenje i ponašanje” Vesna Čekić, psiholog, Psihološki krugovi

 

08.11.

 

15. Zapošljavanje:

„Iz ugla poslodavca”

Marić Radmila, pravnik,Kuehne+Nagel, HR menadžer

Unija poslodavaca

 

13.11.

 

16. Psihološko savetovalište: „Samomotivisanje, fokusiranje” Vesna Čekić, psiholog, Psihološki krugovi 15.11.

 

17. Zapošljavanje:

Simualicja intervjua za posao

Ružica Zorkić-Radičević , CEFE  trener i novinar  

20.11

18. Preduzetništvo/finansije:

„Programi podrške za početnike uposlovanju – start-up”

Ljiljana Marković

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd

 

22.11

 

19. Preduzetništvo/Društvene mreže:

„Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe“

Miloš Turinski, kompanija Infostud  

27.11.

 

20. Psihološko savetovalište: „Psihološki model komunikacije“ Vesna Bajković, psiholog, Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje  

29.11.

21. Preduzetništvo:

„Iz prve ruke”

Razgovor sa uspešnim preduzetnicama ukljucujući i polaznice ovog programa koje su pokrenule svoj biznis  

04.12.

 

22. Psihološko savetovalište:

„Osnovne životne pozicije i jedinice pažnje“

Vesna Bajković, psiholog, Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje 06.12.
23.Upravljanje životom:

„Kako da živite bolje, kada sve ide loše?“

Maja Vujović, vlasnik i direktor, Compass Communications  

11.12.

 

24. Psihološko savetovalište: „Kapaciteti za promenu“ Vesna Bajković, psiholog, Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

 

13.12.

25. Završna:

„Da li smo postigli cilj?”

UŽNP 18.12.

 

Prijavu izvršite na: info@zenenaprekretnici.org

Detaljnije informacije o Udruženju, programu i eventualne korekcije programa možete pratiti na: http://www.zenenaprekretnici.org/

Udruženje zadržava pravo da naknadno vrši izmene Programa

 

Finansiranje programa omogućio Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država

Prethodni ciklusi 16 radionica plus

CiljProgram 16 radionica plus” namenjen je ženama suočenim sa gubitkom posla, u životnom dobu 45 godina plus, da bi se ponovo ekonomski i društveno angažovale

Trajanje: 22. februar – 12. juni 2018. godine

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu.

Vremeutorkom od 17:00 do 19:00 sati

Radionice Opis Predavač Datum
1.Uvod:

„Šta je Program 16 plus“

Predstavljanje ideje i cilja Udruženja, programa radionica 16+, kao i drugih sadržaja koji se nude

Vežba „Drvo očekivanja“

Udruženje žene na prekretnici (UŽNP)  i

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

22.02.

od 16:30

2. Psihološka:

„Životna kriza – šansa ili gubitak“

Razumeti krizu; kako se suočiti i kako je prevladati; kako je pretočiti u novu šansu. Vesna Bajković psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

27.02.

od 18:00

do 20:00h

3. Komunikacije:

„Slušam ali ne čujem“

Kako slušamo druge; kako šaljemo poruku i primamo informaciju; kako se razumemo i uspostavljamo uspešnu komunikaciju. Lela Saković
Consulting, direktor i trener,
OpenIt doo/NVO Naše pravo
06.03.
4. Zapošljavanje/komunikacija:

„Kako prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla

Upoznavanje sa alatima za prijavljivanje za posao. Priprema CV-a, motivacionog pisma, preporuka, simulacija intervjua za posao. Ružica Zorkić-Radičević
CEFE  trener i novinar
Tatjana Vidaković
PR kompanije Infostud
13.03.
5. Zapošljavanje:

„Pomoć i podrška u traženju posla“

Sagledavanje sopstvenih znanja, veština i kako ih predstaviti poslodavcu. Upoznavanje sa stanjem i uslovima na tržištu rada i kako se tome prilagoditi. Maja Vujović

vlasnik i direktor

Compass Communications

20.03.
6. Psihološka:

„Neprijatne emocije – zdrave i
nezdrave”

Kako u periodu životnih kriza i
prekretnica, rešavati probleme. Kako razlikovati zdrave od nezdravih emocija, kako uvideti vezu između načina razmišljanja, osećanja i ponašanja.
Vesna Čekić

psiholog
Psihološki krugovi

27.03.
7. Psihološka:

“Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

Kako na životnoj prekretnici  formulisati probleme, kako postaviti ciljeve, prepoznati prepreke i načine njihovog prevladavanja. Vesna Čekić

Psihološki krugovi

psiholog

03.04.
8. Preduzetništvo:

„Osobine važne za preduzetništvo”

Analiza preduzetništva od osnovne ideje do mogućih modaliteta realizacije. Prepoznati sopstvene osobine i potencijale, sagledati sebe u odnosu na mogućnosti i okruženje. Tijana Sekulić

CMC konsultant i trener,preduzetnica,

vlasnica agencije

At Consulting

 10.04.
 9. Preduzetništvo:

„Šta treba znati kada se počinje sopstveni biznis”

Kako se motivisati za započinjanje sopstvenog posla;  kako napisati biznis plan; kako registrovati i  voditi firmu; šta je potrebno znati o marketingu, knjigovodstvu, finansijama i porezima. Snežana Nikolić

Konsultant i trener

 

17.04.

10. Zapošljavanje:

„Iz ugla poslodavca”

Predstavnici poslodavaca i specijalizovanih firmi koje poslodavcima pomažu u traženju kadrova izložiće svoja iskustva i koje kriterijume koriste u selekciji pravog kandidata. Marić Radmila

pravnik,

Kuehne+Nagel

HR menadžer

Unija poslodavaca

Predstavnik iz neke kompanije

24.04.
11. Preduzetništvo:

„Preduzetnik – zašto i kako”

Zašto pokretnuti sopstveni posao, PEST analiza, kako odabrati pravnu formu, poslovna strategija, konkurencija, zašto je potreban biznis plan, jedinstvena prodajna ponuda, marketing, 4P, prednosti i nedostaci. Lela Saković

Consulting, direktor i trener,

OpenIt doo/NVO Naše pravo

 

08.05.

12. Preduzetništvo/finansije:

„Programi podrške za početnike u poslovanju – start-up”

Najnovije informacije o finansijskoj podršci državnih institucija i agencija za nove preduzetnice Ljiljana Marković

Republička agencija za razvoj i evropske integracije

 

15.05.

13. Preduzetništvo/Društvene mreže:

„Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe“

Kako FB pretvoriti u uspešnog saveznika u ostvarivanju poslovnog uspeha. Kako najlakše prodati svoj proizvod, odnosno vezati korisnike FB za svoj brend. Dragan Šolaja

Infostud

Tatjana Vidaković

PR kompanije Infostud

 

22.05.

14. Preduzetništvo:

“Iz prve ruke?”

Razgovor sa preduzetnicama koje žele da podele svoja iskustva, izazove i uspehe u otvaranju i vodjenju sopstvenog posla Indira Popadić

Sertifikovani poslovni consultant i autor Priručnika za preduzetnike

Polaznice/članice UŽNP koje su pokrenule svoj biznis

 

29.05.

15.Upravljanje životom:

„Kako da živite bolje, kada sve ide loše?“

Kako iskoristiti životnu krizu da osnažite sebe i poboljšate svoje okruženje.
Kako da potom upravljate sobom i drugima, da biste ubuduće živeli kako želite
Maja Vujović
vlasnik i direktor
Compass Communications
05.06.
16. Završna:

„Da li smo postigli cilj?”

Analiza ostvarenih ciljeva i rezultata;

Predstavljanje jesenjeg programa

UŽNP 12.06.
 

 

Vreme: četvrtkom od 17:00 do 19:00 sati

Radionice – plus Opis Predavač Datum
1. Preduzetništvo:

“Put do licenciranog finansijskog savetnika“

Poslovne mogućnosti u godinama 45+;

zastareli i moderni načini zapošljavanja;

preduzetničko razmišljanje; razvojni put finansijskog savetnika do licence NBS-a,  i sticanje stalnog radnog odnosa

Karolj Nadj

menadžer

Safe Life

Kompanija za zastupanje

22.02.

od 18:00

2. Preduzetništvo:

„Mrežni marketing“

Osnovne činjenice o mrežnom marketingu kao vid samozapošljavanja; preduslovi za rad u mrežnom marketingu i odabir kompanije; koristi od rada u mrežnom marketingu. Olga Cvetanović

Profesor dr.ekonomije

 

01.03.

 

3. Rodna ravnopravnost:

„Diskriminacija žena u postupku zapošljavanja i na radu“

Pojam i oblici diskriminacije;

Postupak zaštite od diskriminacije;

Primeri iz prakse vezani za slučajeve diskriminacije u postupku zapošljavanja i na radu

Tijana Milošević

Rukovoditeljka Grupe za pritužbe,

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

 

22.03.

4. Komunikacije:

Osnovi poslovne komunikacije

Najvažniji elementi komunikacije; neverbalna komunikacija; osnovi poslovnog bontona; kodeks odevanja;

veština javnog nastupa.

Nevena Savić novinar, korporativne komunikacije

Infostud-a

10.05.

Prijavu izvršite na: info@zenenaprekretnici.org

Detaljnije informacije o Udruženju, programu i eventualne korekcije programa možete pratiti na: http://www.zenenaprekretnici.org/

Cilj: “Program 16 radionica plus” namenjen je ženama suočenim sa gubitkom posla u životnom dobu 45 godina plus da se ponovo ekonomski i društveno angažuju

Trajanje: 19. septembar – 19. decembar 2017. godine

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu.

Vreme: utorkom i/ili četvrtkom od 17:00 do 19:00 sati

Radionice Opis Predavač Datum
1.Uvod:

„Šta je Program 16 plus“

Predstavljanje ideje i cilja Udruženja, programa radionica 16+, kao i drugih sadržaja koji se nude

Vežba „Drvo očekivanja“

Udruženje žene na prekretnici (UŽNP)  i Psihofokus 19.9.
2. Psihološka:

„Životna kriza – šansa ili gubitak“

Razumeti krizu; kako se suočiti i kako je prevladati; kako je pretočiti u novu šansu. Psihofokus:

Nadica Hegeduš,

predsednik, psiholog

Vesna Bajković, psiholog

26.9.
3. Zapošljavanje:

„Upravljanje karijerom“

Upoznavanje sa stanjem i uslovima na
tržištu rada i kako se tome prilagoditi.
Maja Vujović
vlasnik i direktor
Compass
Communications,
03.10.
4. Preduzetništvo:

„Osobine važne za preduzetništvo”

Analiza preduzetništva od osnovne ideje do mogućih modaliteta realizacije.
Prepoznati sopstvene osobine i
potencijale, sagledati sebe u odnosu na mogućnosti i okruženje.
Tijana Sekulić
CMC konsultant i
trener
preduzetnica
vlasnica agencije At
Consulting
 10.10.
5. Komunikacije:

„Slušam ali ne čujem“

Kako slušamo druge, kako šaljemo poruku i primamo informaciju, kako se
razumemo i uspostavljamo uspešnu komunikaciju.
Lela Saković,

OpenIt doo/Profit Media Consulting, direktor i trener

17.10.
6. Psihološka:

„Neprijatne emocije – zdrave i
nezdrave”

Kako u periodu životnih kriza i
prekretnica, rešavati probleme. Kako razlikovati zdrave od nezdravih emocija, kako uvideti vezu između načina razmišljanja, osećanja i ponašanja.
Vesna Čekić

psiholog
Psihološki krugovi

24.10.
7. Psihološka:

“Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

Kako na životnoj prekretnici  formulisati probleme, kako postaviti ciljeve, prepoznati prepreke i načine njihovog prevladavanja. Vesna Čekić

Psihološki krugovi

psiholog

26.10.
8. Zapošljavanje:

„Prepoznati i istaći svoje prednosti
u traženju posla”

Alati za zapošljavanje: CV, motivaciono
pismo, preporuke, intervju za posao.
Ružica Zorkić-
Radičević
CEFE trener novinar
i urednica na Radio
Beogradu
 31.10.
 9. Preduzetništvo:

„Šta treba znati kada se počinje sopstveni biznis”

Kako se motivisati za započinjanje sopstvenog posla;  kako napisati biznis plan; kako registrovati i  voditi firmu; šta je potrebno znati o marketingu, knjigovodstvu, finansijama i porezima. Snežana Nikolić

Konsultant i trener

 

07.11.

10. Preduzetništvo:

„Preduzetnik – zašto i kako?”

Zašto pokretnuti sopstveni posao, PEST analiza, kako odabrati pravnu formu, poslovna strategija,
konkurencija, zašto je potreban biznis plan, jedinstvena prodajna ponuda, marketing, 4P, prednosti i nedostaci.
Lela Saković
konsultant za
komunikaciju
OpenIt doo/NVO
Naše pravo
09.11.
11. Preduzetništvo/finansije:

“Programi podrške za početnike u poslovanju – start-up”

Najnovije informacije o finansijskoj podršci državnih institucija i agencija za nove preduzetnice Ljiljana Marković, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd  

 14.11.

12. Zapošljavanje:

„Iz ugla poslodavca”

Predstavnici poslodavaca i
specijalizovanih firmi koje poslodavcima pomažu u traženju kadrova izložiće svoja iskustva i koje kriterijume koriste u selekciji pravog kandidata.
E-mail komunikacija – forma e-mail- a, i e-bonton. Govor tela – šta otkrivamo o sebi, a šta možemo da saznamo o
našem sagovorniku.
Marić Radmila
pravnik
Kuehne+Nagel
HR menadžerLela Saković
konsultant za
komunikaciju
OpenIt doo/NVO
Naše pravo
 

21.11.

13. Komunikacije:

„Poslovna komunikacija“

Integrisana komunikacija, marketing, PR, šema komunikacije firme sa
okruženjem, osnovni alati i kanali, SWOT analiza i strategije.
Lela Saković
konsultant za
komunikaciju
OpenIt doo/NVO
Naše pravo,
 

28.11.

14. Upravljanje životom:

“Kako da živite bolje, kada sve ide loše?”

Kako iskoristiti životnu krizu da osnažite sebe i poboljšate svoje okruženje;

Kako da potom upravljate sobom i drugima, da biste ubuduće živeli kako želite.

Maja Vujović

vlasnik i direktor
Compass
Communications

 

5.12.

15. Preduzetništvo:

„Iz prve ruke”

Razgovor sa preduzetnicama koje dele svoja iskustva, izazove i uspehe u otvaranju i vodjenju sopstvenog posla Udruženje
poslovnih žena
Srbije (UPŽ)
12.12.
16. Završna:

„Da li smo postigli cilj?”

Analiza ostvarenih ciljeva i rezultata;

Predstavljanje jesenjeg programa

UŽNP 19.12.
 

 

Prijavu izvršite na: info@zenenaprekretnici.org

Detaljnije informacije o Udruženju, programu i eventualne korekcije programa možete pratiti na: http://www.zenenaprekretnici.org/

Cilj: “Program 16 radionica plus” namenjen je ženama suočenim sa gubitkom posla u životnom dobu 45 godina plus da se ponovo ekonomski i društveno angažuju

Trajanje: 14. februar – 6. Jun, 2017.

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu.

Vreme: utorkom od 17:00 do 19:00 sati

Radionice Opis Predavač Datum
1.Uvod:

“Šta je Program 16 plus“

Predstavljanje ideje i cilja Udruženja, programa radionica 16+, kao i drugih sadržaja koji se nude

Vežba „Drvo očekivanja“

Udruženje žene na prekretnici (UŽNP)  i Psihofokus 14.2.
2. Psihološka:

„Životna kriza – šansa ili gubitak“

Razumeti krizu; kako se suočiti i kako je prevladati; kako je pretočiti u novu šansu. Psihofokus:

Nadica Hegeduš,

predsednik, psiholog

Vesna Bajković, psiholog

21.2.
3. Zapošljavanje:

“Prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla”

Alati za zapošljavanje: CV, motivaciono pismo, preporuke, intervju za posao. Ružica Zorkić-Radičević, CEFE trener i urednica 28.2.
4. Komunikacije:

„Slušam ali ne čujem“

Kako slušamo druge, kako šaljemo poruku i primamo informaciju, kako se razumemo i uspostavljamo uspešnu komunikaciju. Lela Saković,

OpenIt doo/Profit Media Consulting, direktor i trener

 7.3.
5. Zapošljavanje:

„Upravljanje karijerom“

Upoznavanje sa stanjem i uslovima na tržištu rada i kako se tome prilagoditi. Maja Vujović,

Compass Communications, vlasnik i direktor

14.3.
6. Preduzetništvo:

“Kako opstati u malom biznisu?”

Kako se odlučiti, osmisliti i pokrenuti mali biznis, kako razvijati posao i opstati na nesigurnom tržištu. Lela Saković,

OpenIt doo/Profit Media Consulting, direktor i trener

21.3.
7. Psihološka:

“Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave”

Kako u periodu životnih kriza i prekretnica, rešavati probleme. Kako razlikovati  zdrave od nezdravih emocija, kako uvideti vezu između načina razmišljanja, osećanja i

ponašanja.

Vesna Čekić

Psihološki krugovi

psiholog

28.3.
8. Psihološka:

“Donošenje odluka – korak po korak do cilja”

Kako na životnoj prekretnici  formulisati probleme, kako postaviti ciljeve, prepoznati prepreke i načine njihovog prevladavanja. Vesna Čekić

Psihološki krugovi

psiholog

 4.4.
 9. Preduzetništvo:

“Osobine važne za preduzetništvo”

Analiza preduzetništva od osnovne ideje do mogućih modaliteta realizacije. Prepoznati sopstvene osobine i potencijale, sagledati sebe u odnosu na mogućnosti i okruženje. Tijana Sekulić,

CMC konsultant, trener, preduzetnica, vlasnica agencije At Consulting

 

11.4.

10. Preduzetništvo:

“Šta treba znati kada se počinje sopstveni biznis”

Kako se motivisati za započinjanje sopstvenog posla;  kako napisati biznis plan; kako registrovati i  voditi firmu; šta je potrebno znati o marketingu, knjigovodstvu, finansijama i porezima. Snežana Nikolić

Konsultant i trener

25.4.
11. Preduzetništvo/finansije:

“Programi podrške za početnike u poslovanju – start-up”

Najnovije informacije o finansijskoj podršci državnih institucija i agencija za nove preduzetnice Ljiljana Marković, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd  

 9.5.

12a. Društvene mreže:

„Posao i društvene mreže“

Kako društvene mreže mogu da pomognu u traženju posla Boris Stanojević i Sofija Stanojević  

16.5.

12b. Finansije:

„Gde i kako do investicija za pokretanje posla ili lične potrebe?“

Kreditne linije banaka za preduzetnike; osnovne informacije iz oblasti bankarstva, berzanskog poslovanja i investicionih fondova. UŽNP  

16.5.

13. Upravljanje životom:

“Kako da živite bolje, kada sve ide loše?”

Kako iskoristiti životnu krizu da osnažite sebe i poboljšate svoje okruženje;

Kako da potom upravljate sobom i drugima, da biste ubuduće živeli kako želite.

Maja Vujović,

Compass Communications, vlasnik i direktor

 

23.5.

14. Zapošljavanje:

 „Iz ugla poslodavca”

Predstavnica poslodavca izložiće svoja iskustva i objasnjenja koji se kriterijumi koriste u selekciji pravog kandidata Radmila Marić

HR menadžer, Kuehne + Nagel

24.5.
15. Preduzetništvo:

“Iz prve ruke”

Razgovor sa preduzetnicama koje dele svoja iskustva, izazove i uspehe u otvaranju i vodjenju sopstvenenog posla Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ)  

30.5.

16. Završna:

“Da li smo postigli cilj?”

Analiza ostvarenih ciljeva i rezultata;

Predstavljanje jesenjeg programa

UŽNP  

  6.6.

Prijavu izvršite na: info@zenenaprekretnici.org

Detaljnije informacije o Udruženju, programu i eventualne korekcije programa možete pratiti na: http://www.zenenaprekretnici.org/