Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Psihološka savetovališta vode psiholozi Vesna Čekić i Vesna Bajković.

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu

Termin (četvrtak) Tema Sadržaj
16.11.
(16-19h)
Vesna Čekić

psiholog
Psihološki krugovi
Stres i greške u mišljenju Strah od neuspeha. Asertivnost, pojam, lista asertivnih prava. Iskustva i
primena asertivnog ponašanja. Primeri, vežbe i diskusija.
23.11.
(16-19h)
Vesna Čekić

psiholog
Psihološki krugovi
Disfunkcionalno mišljenje i
ponašanje
Razuveravanje (disputacija) iracionalnih zahteva. Saveti za dekatastrofiziranje i antimoranje. Definisanježivotnih i profesionalnih prioriteta. Postavljanje dostižnih ciljeva. Prepoznavanje prepreka. Usvajanje fleksibilnog i funkcionalnog modela mišljenja. Primeri, vežbe i diskusija.
30.11.
(13-16h)
Vesna Bajković

psiholog
Psihofokus
Psihološki model
komunikacije
Objašnjenje, prepoznavanje i vežbe –
komunikacija unutar ličnosti i
komunikacija između ljudi. Zašto i kada se javljaju problemi u komunikaciji? Učenje tehnike tzv transakcioni aikido
kao veštine komunikacije –
komunikacione opcije (alternative
efikasnog saopštenja iste poruke).
Primeri, vežbe i diskusija.
7.12.
(16-19h)
Vesna Bajković

psiholog
Psihofokus
Osnovne životne pozicije i
jedinice pažnje
Razlika: biće – ponašanje.Unutrašnji
govor, osvešćivanje, promena i
osnaživanje. Primeri, vežbe i diskusija.
14.12.
(16-19h)
Vesna Bajković

psiholog
Psihofokus,
Vesna Čekić
psiholog
Psihološki krugovi
Samomotivisanje,
fokusiranje, kapaciteti za
promenu
Šta želim/mogu da radim? Koje lične
potencijale i resurse imam i kako da ih
iskoristim u pravcu ostvarivanja
ciljeva? Gde i kako vidim sebe
(vizualizacija)? Šta me deli i šta me
približava tome? Primeri, vežbe i
diskusija.

Savetovališta po sadržaju i metodologiji nisu terapeutska već im je osnovni cilj razmena iskustava radi pružanja podrške za samomotivisanje i jačanje samopouzdanja. Sva psihološka savetovališta doprinose jačanju samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju ličnih potencijala.

Savetovališta su zasnovana na metodologiji i tehnikama REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) i TA (transakcionalna analiza).


Vesna Čekić, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poseduje iskustvo u oblasti obrazovanja, marketinga i zapošljavanja. Od 2003 bila načelnik Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije. Uspostavila Standard rada za psihološke savetnike na poslovima profesionalne orijentacije i planiranja karijere. Jedan je od autora Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji. Konsultant i koautor u brojnim projektima za izradu i primenu strateških dokumenata, urednik i koautor publikacija vezanih za karijerni razvoj. Ekspert za psihološku procenu radnih potencijala. Inicijator i koautor radionica za psihološko osnaživanje nezaposlenih. Autor i voditelj radionica za mlade talente. Učesnik na brojnim stručnim skupovima.Od 2011 član je Nacionalnog prosvetnog saveta. Član je Društva psihologa Srbije. Više od 15 godina saradjuje sa Psihološkim krugovima. U radu primenjuje metodologiju REBT /racionalno emocionalno bihejvioralna terapija/.

U penziji od 31.12.2015. Promoviše koncept celoživotnog učenja, unapređenja radnih kompetencija i kvaliteta rada.

 

 


Vesna Bajković,

Diplomirani psiholog, Univerzitet u Beogradu
Stručni saradnik PsihoFokusa
Praktičar Transakcione analize
Sertifikovani menadžer ljudskih resursa
Dugogodišnje iskustvo iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, psihološkog savetovanja i edukacija

 

 

 

 


Program savetovališta iz prethodnog perioda (februar-jun 2017.)

Termin (četvrtak) Tema Sadržaj
06. 04.2017

16.00-19.00h

Stres Dobre i loše strane stresa. Samoprocena uz pomoć upitnika, lista stresora. Iskustva i saveti za suočavanje sa stresorima i za prevladavanje stresa. Strah od neuspeha. Primeri, vežbe i diskusija.
13.04.2017

16.00-19.00h

Asertivnost Pojam, lista asertivnih prava. Agresivnost (aktivna i pasivna). Iskustva i primena asertivnog ponašanja. Greške u mišljenju. Primeri, vežbe i diskusija.
20.04.2017

16.00-19.00h

Neprijatne emocije iz ugla ličnih iskustava Disfunkcionalno mišljenje i ponašanje. Razuveravanje (disputacija) iracionalnih zahteva. Iskustva i saveti za dekatastrofiziranje i antimoranje. Značaj socijalne podrške i saradnje.

Primeri, vežbe i diskusija.

27.04.2017

16.00-19.00h

Donošenje odluka iz ugla ličnih iskustava Sažeto definisanje životnih i profesionalnih prioriteta. Postavljanje dostižnih ciljeva. Prepoznavanje prepreka. Usvajanje fleksibilnog i funkcionalnog modela mišljenja.

Primeri, vežbe i diskusija.

 

Savetovališta po sadržaju i metodologiji nisu terapeutske već im je osnovni cilj razmena iskustava radi pružanja podrške za samomotivisanje i jačanje samopouzdanja. Sva psihološke savetovališta doprinose jačanju samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju ličnih potencijala. Zasnovane su na metodologiji i tehnikama REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija).

 


Nadica Hegeduš,
Diplomirani psiholog, Univerzitet u Beogradu
Direktor PsihoFokusa
Transakcioni analitičar – Psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju
Dugogodišnje iskustvo kao psihoterapeut, savetnik, menadžer, trener
 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.