Naziv projekta: “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji”

Program se realizuje u periodu od 04. juna do 25. juna 2020. godine, u vremenu od 16:00 do 20:00 sati

Radionice se održavaju u Kragujevcu, u prostorijama Crvenog krsta (klub Duga), u ulici Svetozara Markovića br 7.  Izuzetak je radionica “Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe & Vežbe, koja će se održati 18.juna u računarskoj učionici.

Program radionica

Redni broj Datum/sat Naziv radionice Ime predavača
1. 4 jun /16.00 Slušam ali ne čujem (komunikacija) Lela Saković
2. 4. jun/18.00 Zašto i kako postati preduzetnica? (motivaciona) Snežana Nikolić
3. 11.jun/16.00 Kako prevazići krizu i napraviti preokret? (psihološka) Nevenka Bogdanović
4. 11.jun/18.00 Programi podrške za početnike u poslovanju

– start up

– predstavljanje najnovijih programa podrške za samozapošljavanje koje obezbeđuje grad Kragujevac

Ivana Đorđević

Jelena Zornić, predstavnik kragujevačke filijale NSZ

5.

6.

18. jun/

16.00-20.00

Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe (računarska učionica) & Vežbe

Otvaranje Google naloga, elektronska pošta, poslovna komunikacija, izrada CV-a i propratnog pisma, elektronsko poslovanje

Mirjana Grbović
7.

8.

25. jun/

16.00-20.00

Veštine prezentacije/Javni nastup

& Vežbe

Predstaviti sebe, svoj proizvod ili uslugu  (predstavljanje, promocija, marketing)

Konsultacije i dodela sertifikata

Snežana Milisavljević

Predstavnice Udruženja žena na prekretnici

*U slučaju nepredviđenih dešavanja, moguće su izmene termina.