Online pristupnica

Udruženje „Žene na prekretnici“ osnovano je 1. decembra 2015. godine. Osnovni cilj  Udruženja jeste da ekonomski i društveno osnaži i osposobi žene u godinama 45+ starosti koje su ostale bez posla da se ponovo radno angažuju na novom poslu ili u novoj karijeri. Udruženje to ostvaruje kroz pružanje besplatnog  edukativnog programa, raznih vidova podrške, relevantnih informacija i intenzivnog umrežavanja. Osnaživanjem žena koje su otpuštene da se ponovo radno  angažuju, Udruženje obezbeđuje da  njihovo bogato poslovno i životno iskustvo, ponovo postanu resurs društva i time doprinosi ublažavanju rodnog jaza koji postoji na tržištu rada u Srbiji.

Ukoliko želite da postanete članica Udruženja, molimo da popunite sledeću:

On line pristupnicu


  [recaptcha size:compact]

  Slanjem popunjene Pristupnice, prijavljujem se za članstvo u Udruženju “Žene na prekretnici” i izjavljujem da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam  prava, obaveze i odgovornosti članstva prema članovima 5, 6. i 7.  Statuta Udruženja (možete videti ovde).

  Član se obavezuje da će svojim aktivnostima doprineti unapređenju rada Udruženja, povećanju ugleda, kao i promovisanju i ostvarenju njegovih ciljeva.

  Udruženje će blagovremeno informisati svoje članove o radu i aktivnostima. Udruženje podržava umrežavanje članica i pruža im informacije vezane za edukaciju, samozapošljavanje i način pronalaženja ponuda za zapošljavanje.

  Članstvo je za sada besplatno.

  Izjava: Popunjavanjem i slanjem ove Pristupnice potvrđujem da sam navedene podatke dala dobrovoljno i da sam saglasna da se koriste u okviru Udruženja „Žene ne prekretnici“, a radi komunikacije u vezi rada Udruženja. Udruženje „Žene na prekretnici“ će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu komunikacije sa članicama i bez posebne pisane saglasnosti neće ih koristiti, obrađivati, prenositi u druge svrhe niti će ih obelodanjivati bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.