Izveštaj sa predstavljena publikacija o  ženama starosti 45+ na tržištu rada u Medija centru, sreda, 22. novembar, 2017.

PREDNJAČE U ZNANJU, ZAOSTAJU U ZARADAMA

  • Dvostruka diskriminacija lišava žene srednjih i starijih godina prava na dostojanstven rad

Žene u Srbiji u proseku su kvalifikovanije od muškaraca, ali plaćene  manje,  tako da bi na 250 “muških” radnih dana morale da rade još 40 kako bi premostile raskorak od 11 odsto i ostvarile zaradu kao kolege istih radnih katateristika. Neravnopravnost na tržištu rada pogađa sve žene, ali najugroženije su pripadnice srednje i starije generacije koje su žrtve dvostruke diskriminacije, pa od njih zarađuju više ne samo vršnjaci,već i  mlađi muškarci.

Ovo su samo neki iz niza alarmantnih podataka iznetih u publikaciji o položaju žena starosti 45+ na tržištu rada, naslovljenoj: “Uskraćivanje prava na dostojanstven rad”, koja je u sredu, 22. novembra predstavljena u Medija centru, na konferenciji za novinare.

Publikaciju je priredilo Udružnje: “Žene na prekretnici”, u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu, a jedinstvena je po pristupu i prva koja ovu problematiku prikazuje po starosnim kategorijama.  Od milion i po radno sposobnih žena iz populacione grupe starijih od 45, više od trećine su bez posla i neaktivne, što znači da su obeshabrene i ne traže ga, dok od zaposlenih čak jedna četvrtina visoko obrazovanih radi ispod svoje stručne spreme, navodi se u analizi.

Komentarišući iznete podatke, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica  Janković, navodeći primer iz svog delokruga da su žene prve po broju pritužbi  zbog diskriminacije, izrekla je pohvale na račun publikacije i najavila da će to istraživanje uvrstiti u svoj godišnji izveštaj Parlamentu. Izrazila je i punu podršku onome što rade “Žene na prekretnici” i naglasila da u njima vidi značajnog partnera.

Jasna Uzelac Braunović, menadžer kopropativnih komunikacija i odnosa sa javnošću u UniCredit Banci rekla je da kompanija, na nivou čitave  Grupe,već pet godina sprovodi politiku rodne ravnopravnosti, što je vidljivo  u organizacionoj strukturi. Žene čine više od 60 odsto zaposlenih, u Izvršnom odboru su dve žene i dva muškarca, a žene drže i gotovo polovinu (49 odsto) upravljačkih pozicija u kompaniji.

Programska dirketorka SeConS-a, i autor publikavije,  prof. dr Marija Babović navela je da analize u zemljama EU pokazuju da rodna ravnopravnost ima veči efekat na rast Bruto društvenog proizvoda nego politika tržišta rada i obrazovanja. U poređenju sa Evropskom unijom, Srbija je medju zemljama sa najnižom stopom zaposlenosti žena 45+,  koja iznosi  42 odsto, slično  Rumuniji i Hrvatskoj a viša  samo od o Malta i Grčka, i daleko je iza evropskog proseka od 57,9 odsto.  Takođe je istakla da se nepovoljan položaj ovih žena odražava i na njihovu decu, porodice i neposrednu zajednicu.

Inicijator stvaranja publikacije, udruženje  “Žene na prekretnici” je nevladina organizacija posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko i društveno jačanje žena starijih od 45 godina koje ostaju bez posla.

“Postojimo već dve godine i preko 350 nezaposlenih zena  je prošlo kroz naš edukativi program koji nudi psihološku podršku, nova znanja i informacije, kontakte i samopouzdanje što su sve preduslovi za uspešno zapošsljavanje”, izjavila  je Mima Perišić, predsednica Upravnog odbora.

Iskustva i ispovesti tih žena i nemogučnosti da izađu iz začaranog kruga diskriminacije omalovažavanja, nepremostivih teškoća u pronalaženju posla kao i posledica koje trpe njihove porodice, dovele su do pokretačke ideje o publikaciji.”Osetili smo obavezu da to podelimo sa javnošću i posebno relevantnim sektorima vlade na način koji bi bio koristan za razmatranje mogućih mera i propisa za poboljšanje situacije ovih žena”, rekla je gospođa Perišić.

Razgovor o ovoj problematici imaće svojevrsni nastavak u subotu 25. novembra  u okviru multikongresa  Serbian Vision 2017, u organizaciji nemačko-srpske privredne komore, u hotelu Radison Blue Old Mill, Bulevar Vojvode Mišića 15, sala M6, gde će se od 18:00 časova održati  okrugli sto o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada sa fokusom na položaj žena starijih od 45 godina.