Poznato je, a statistički podaci to potvrđuju, da su žene najranjivija grupa na tržištu rada Republike Srbije. Problem nezaposlenosti kod njih je nesrazmerno veći u poređenju sa muškarcima. Žene su uz  to neravnopravne žrtve i u procesima privatizacije i restrukturiranja preduzeća.

Drugi jasan statistički pokazatelj otkriva da su ekonomska kriza i tranzicija ostavile bez posla veliki broj upravo starijih osoba, u godinama od 50 do 64.

Kao odgovor na ova dva jasno vidljiva problema, projekat Žene na prekretnici nudi paket podrške namenjen upravo ženama suočenim sa gubitkom posla u tom osetljivom životnom dobu, sa ciljem da im pomogne da se i ekonomski i društveno ponovo angažuju.

Paket je osmišljen tako da uključuje:

  • psihološku podršku otpuštenim ženama
  • korisne pravne informacije na temu gubitka posla
  • obuke za nalaženje novog posla ili zanimanja, sa akcentom na samozapošljavanje.

Projekat dakle nudi relativno brz i potpuno izvodljiv izlazak iz situacije koja se svakoj osobi u tim okolnostima čini bezizlaznom.

Projekat na širem planu doprinosi poboljšanju ekonomskog položaja žena i ublažavanju rodne neravnopravnosti uzrokovane dugotrajnom diskriminatorskom praksom.

Nastao je po ugledu na jedan američki program sa sličnom problematikom i ciljevima, da se pruži pomoć u traganju za novim poslom i društvenim angažovanjem.

Istovremeno, po svojim prioritetima i predviđenim aktivnostima u skladu je sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011-2020 godine i Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu.

Projekat se realizuje u saradnji sa brojnim partnerima, uključujući jedinice državne uprave ili lokalne samouprave, kako bi se postigao najbolji kvalitet i adekvatnost  sadržaja.

Krajem 2015. godine, kroz seriju radionica sa grupom žena iz Beograda koje su tada dobile otkaz, ponuđeni sadržaj je proveren u praksi.  Zajedno sa učesnicama, sagledavano je u kojoj je meri  koristan za ciljnu populaciju. Pilot projekat je završen početkom  2016. godine.