PROGRAM KONFERENCIJE

10:00 – 10:10                  Svečano otvaranje

Leoneta Pajer, šefica operacija, Delegacija EU u Republici Srbiji
Olja Janković Leković, projektna koordinatorka EU Women u Srbiji
Mima Perišić, predsednica UO udruženja Žene na prekretnici

10:10 – 10:50             Prvi panel

Zašto su u fokusu žene 45+? Koji su ključni mehanizmi koji generišu diskriminaciju ove grupe na tržištu rada? Gde se uočavaju nedostaci aktuelnih javnih politika u oblasti zapošljavanja, tržišta rada i ljudskih prava koji direktno utiču na ovu društvenu grupu? Sa kojim se izazovima suočavaju žene 45+ iz ruralnih a sa kojim one iz urbanih sredina? Koji su socijani, ekonomski, radni i ljudski potencijali ove društvene grupe? Koje su posledice ne korišćenja njihovih kapaciteta i kakve su posledice takvog stanja po društveni i ekonomski razvoj?

Panelisti:
Brankica Janković, doskorašnja poverenica za ravnopravnost
Dr Marija Babović, direktorka programa, SeConS grupa za razvojnu inicijativu
Hristina Cvetinčanin Knežević, Centar za ženske studije, Beograd

Dr Jelena Žarković, Ekonomski fakultet u Beogradu i Fondacija za razvoj ekonomske nauke

10:50-11:50                Drugi panel

Šta smo naučili o mogućnostima ekonomskog angažovanja nezaposlenih žena? Iskustva učesnika u projektu i rezultati projekta. Da li su socijalna udruženja najefikasniji način ekonomskog organizovanja? Izazovi, prepreke, dileme, strahovi, nove ideje, realizacija, podrška okruženja i podsticaji za buduća udruživanja i započinjanje novih aktivnosti.

Panelisti:
Dejan Milošević, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, koordinator projekta u Nišu
Sonja Mitić, Centar za razvoj civilnog društva „Feniks”, Niš
Snežana Milisavljević, „Putokaz Kragujevac“, koordinatorka projekta u Kragujevcu
Mira Mihajlović, udruženje „Art MANIA“, Kragujevac
Gordana Brkić,  članica Kluba „Putokaz Kragujevac“
Ljiljana Petrović, Udruženje „Laris“, koordinatorka projekta u Čačku
Danka Petrović, Udruženje „Dar“ Čačak
Biljana Petrović, udruženje „Miona“, koordinatorka projekta u Aleksandrovcu
Miljana Krčić, članica udruženja „Miona“, Aleksandrovac

11:50 – 12:20             Treći panel

Koji su efikasni mehanizmi podrške za osetljive grupe na tržištu rada, kojima pripadaju žene 45+? Koji su ključni problemi i koji su delotvorni načini njihovog prevazilaženja? Značaj psihološke podrške. Kako osnažiti ličnu motivaciju? Kako doći do finansijske i tehničko-administrativne podrške? Na koji način kreirati nove poslove u cilju ekonomskog osnaživanja žena 45+?

Panelisti:
Vesna Vidojević, Viša projektna menadžerka, GIZ
Vesna Kovačević, psihološkinja, Čačak
Dejan Mitić, direktor, Prva poljoprivredna socijalna zadruga, Kamenica

12:20 – 13:00             Zaključci i zatvaranje konferencije

Moderatorka konferencije: Gordana Bekčić