Konferencija se, kao završni događaj projekta “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji”, organizuje uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UNWomen), a u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji finansira Evropska unija.

Konferencija se organizuje sa ciljem da se dodatno osvetli i problematizuje jedna od gorućih tema u oblasti rodne ravnopravnosti, koja u javnom prostoru Republike Srbije još uvek nije u dovoljnoj meri tretirana: rodna diskriminacija na tržištu rada kao posledica diskriminacije na osnovu starosne dobi. Konferencija će kroz tri panela otvoriti multidisciplinarnu diskusiju o svim izazovima sa kojima se na tržištu rada suočavaju žene 45+. Na događaju će biti predstavljeni ukupni rezultati projekta, pored obavljenih istraživanja, kao i iskustva učesnica u projektu. Jedan panel biće posvećen mehanizmima podrške, izazovima sa kojima se žene 45+ suočavaju i načinima njihovog prevazilaženja

Konferencija će okupiti kreatore politika i donosioce odluka, medije, istraživače, predstavnike biznisa, organizacije civilnog društva, kao i učesnice i koordinatore projekta iz Kragujevca, Niša, Čačka i Aleksandrovca.

PROGRAM KONFERENCIJE

10:00 – 10:10                  Svečano otvaranje

Delegacija EU u Republici Srbiji (TBC)
Milana Rikanović, šefica kancelarije UN Women u Srbiji
Mima Perišić, predsednica UO udruženja Žene na prekretnici

10:10 – 11:30             Prvi panel

Zašto su u fokusu žene 45+? Koji su ključni mehanizmi koji generišu diskriminaciju ove grupe na tržištu rada? Gde se uočavaju nedostaci aktuelnih javnih politika u oblasti zapošljavanja, tržišta rada i ljudskih prava koji direktno utiču na ovu društvenu grupu? Sa kojim se izazovima suočavaju žene 45+ iz ruralnih a sa kojim one iz urbanih sredina? Koji su socijani, ekonomski, radni i ljudski potencijali žena 45+? Koje su posledice ne korišćenja njihovih kapaciteta i koliki su gubici takvog stanja po društveni i ekonomski razvoj?

Panelisti:

Dr Marija Babović, direktorka programa, SeConS grupa za razvojnu inicijativu
Dr Jelena Žarković – Rakić, Ekonomski fakultet u Beogradu i Fondacija za razvoj ekonomske nauke
Hristina Cvetinčanin Knežević, Centar za ženske studije, Beograd

10:30 -10:45               Kafe pauza

10:45-12:15                Drugi panel

Šta smo naučili o mogućnostima ekonomskog angažovanja nezaposlenih žena? Iskustva učesnika u projektu i rezultati projekta: “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji”. Da li su socijalna udruženja najefikasniji način ekonomskog organizovanja? Izazovi, prepreke, dileme, strahovi, nove ideje, realizacija, podrška okruženja i podsticaji za buduća udruživanja i započinjanje novih aktivnosti.

Panelisti:

Dejan Milošević, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, koordinator projekta u Nišu
Sonja Mitić, Centar za razvoj civilnog društva „Feniks”, Niš
Snežana Milisavljević, „Putokaz Kragujevac“, koordinatorka projekta u Kragujevcu
Mira Mihajlović, udruženje Art MANIA, Kragujevac
Ljiljana Petrović, Udruženje Laris, koordinatorka projekta u Čačku
Predstavnica novoformiranog udruženja, Čačak
Biljana Petrović, udruženje Miona, koordinatorka projekta u Aleksandrovcu
Članica udruženja Miona, Aleksandrovac

12:15 – 13:45             Treći panel

Koji su efikasni mehanizmi podrške za osetljive grupe na tržištu rada, kojima pripadaju žene 45+? Koji su ključni problemi i šta su delotvorni načini njihovog prevazilaženja? Koliko je značajna psihološka podrška? Kako osnažiti ličnu motivaciju? Kako doći do finansijske i tehničko-administrativne podrške? Kako kreirati nove poslove u cilju ekonomskog osnaživanja žena 45+?

Panelisti:

GIZ
Vesna Kovačević, psihološkinja
Dejan Mitić, direktor, Prva poljoprivredna socijalna zadruga, Kamenica

13:45 – 14:30             Zaključci i zatvaranje konferencije

14:30                             Koktel

Moderatorka konferencije: Gordana Bekčić

MATERIJALI ZA KONFERENCIJU

Studije: