Učešće udruženja „Žene na prekretnici“ na radionici „Tržište rada i stariji radnici“, održanoj 1.oktobra 2018., u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju.

Gostovanje udruženja „Žene na prekretnici“ na happy televiziji, 15. septembra 2018. god., u okviru jutarnjeg programa

UDRUŽENJE GOST SAVEZA SLEPIH SRBIJE

Na poziv Saveza slepih Srbije predsednica Upravnog odbora Udruženja “Žene na prekretnici” Mima Perišić učestvovala je 3. jula na Savetovanju slepih i slabovidih žena Srbije u Vrnjačkoj Banji. Ona je govorila o iskustvima i pristupima u radu Udruženja sa fokusom na istraživanje i lobiranje, edukativan program osnaživanja nezaposlenih žena, i građenje partnerstva sa institucijama i organizacijama. Na savetovanju su učestvovali i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kraljevo, Udruženje “Etno mreža” iz Beograda, i Ženski centar “Milica” iz Vrnjačke Banje. Razgovarano je takođe o mogućim zajedničkim akcijama za podršku i osnaživanje nezaposlenih slepih i slabovidih žena 45+.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

26. juna članice Udružnja učestvovale se u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja je održana u Domu narodne Skupštine u Beogradu. Tom prilikom iznele su važnu sugestiju da se u rodnu analizu, pogotovu kada je u pitanju tržište rada, uključiosim pola/roda i faktor godina starosti, kako bi se dobila dublja slike diskriminacione prakse kojima su žene izložene prilikom zapošljavanja i na radu.

Druženje članica Udruženja sa Indirom Popadić

Druženje članica Udruženja uz razgovor sa Indirom Popadić, poslovnim konsultantom i trenerom, koja je predstavila svoj priručnik – Uzmite život u svoje ruke -7 koraka od ideje do realizacije, je održano u sredu 27.06.2018.god.

Anketa sprovedena među članicama Udruženja

U periodu od februara do aprila tekuće godine, udruženje “Žene na prekretnici“ je sprovelo anketu među svojim aktivnim članicama, sa ciljem da se preciznije sagleda kako starosna tako i obrazovna struktura članica, kao i da se vide njihove potrebe i predlozi za dalju saradnju sa Udruženjem.

Anketom je bilo obuhvaćeno 120 žena, a anketi se odazvalo 40 žena (30%)

Anketu možete preuzeti OVDE

Konferenciji o rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu

Povodom osmog marta, predstavnici Udruženja „Žene na prekretnici“ učestvovale su danas na Konferenciji o rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu pod naslovom “Ravnopravnost je bolja za sve”. Konferenciju su organizovali: AFA Ženska mreža, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i IKEA, a medju panelistima su još bili i rukovodioci Telenora, Nestlea, kao i ambasador Švedske.  Rodna ravnopravnost u zapošljavanju i na radnom mestu je istaknuta kao preduslov za uspešno poslovanje i drušveni boljitak.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti: Podrška zapošljavanju žena starijih od 45 godina

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predsednicom upravnog odbora udruženja Žene na prekretnici Mimom Perišić, povodom nastavka saradnje u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti na tržištu rada.

Na sastanku se razgovaralo o mogućim aktivnostima koje bi ukazale na štetnost neravnopravnog tretmana žena starijih od 45 godina na tržištu rada i zapošljavanja za privredu i društvo. Veliki broj žena ove starosne grupe doživljava diskriminaciju u vidu premeštanja na slabije plaćena radna mesta ili otkaza, zbog predrasuda poslodavaca da zbog godina nisu više u stanju da efikasno obavljaju svoj posao, rekla je poverenica Janković i istakla da ovaj problem treba učiniti vidljivijim nadležnim organima. Zajedničkim delovanjem možemo podići važnost rešavanja ovog problema na viši nivo i ubrzati donošenje mera za unapređenje ravnopravnosti ove osetljive društvene grupe, zaključila je poverenica.

Podaci koje su iznele predstavnice udruženja Žene na prekretnici i SeCons-a na konferenciji o rodnoj nejednakosti u sferi zapošljavanja, održanoj u novembru prošle godine, na kojoj je učestvovala poverenica za zaštitu ravnopravnosti, pokazuju da su žene starije od 45 godina izložene riziku od dobijanja otkaza više nego muškarci istih godina, zbog čega je potrebno intenzivirati aktivnosti na unapređenju njihovog zapošljavanja.