Entries by Bojan

Serbian Visions 2018

Udruženje  „Žene na prekretnici”  organizovalo je 25. novembra 2018.god, u okviru multikongresa Serbian Visions, panel diskusiju na temu „Izazovi, rezultati, planovi: Socijalno preduzetništvo kao model ekonomskog osnaživanja i inkluzije ranjivih grupa“. U panelu su učestvovali  Marija  Radovanović iz  Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ),  mentor i trener Sonja Dakić,  Milica Gudović  iz socijalno preduzeće Bagel […]

Godišnja konferencija „Srbija bez diskriminacije“

Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je godišnju konferenciju „Srbija bez diskriminacije“ u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Fondom za dobru upravu Vlade Velike Britanije. Ovoj konferenciji prisustvovala je i predstavnica Udruženja „Žene na prekretnici“

Preduzetništvo kao način ekonomskog osnaživanja žena koje su ostale bez posla posle 45. godine života

Udruženje „Žene na prekretnici“ održalo je, uz podršku Gradske opštine Palilula, dvodnevne besplatne trening radionice za žene sa Palilule koje su ostale bez posla posle 45. godine života, u cilju njihovog osnaživanja, radi ponovnog ekonomskog i društvenog angažovanja. Učesnice radionice i predstavnice Udruženja pozdravila je Jovana Kostić, član Veća opštine Palilula, izrazivši spremnost Opštine, da […]

UDRUŽENJE GOST SAVEZA SLEPIH SRBIJE

Na poziv Saveza slepih Srbije predsednica Upravnog odbora Udruženja “Žene na prekretnici” Mima Perišić učestvovala je 3. jula na Savetovanju slepih i slabovidih žena Srbije u Vrnjačkoj Banji. Ona je govorila o iskustvima i pristupima u radu Udruženja sa fokusom na istraživanje i lobiranje, edukativan program osnaživanja nezaposlenih žena, i građenje partnerstva sa institucijama i […]

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

26. juna članice Udružnja učestvovale se u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja je održana u Domu narodne Skupštine u Beogradu. Tom prilikom iznele su važnu sugestiju da se u rodnu analizu, pogotovu kada je u pitanju tržište rada, uključiosim pola/roda i faktor godina starosti, kako bi se dobila dublja slike diskriminacione […]